کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
تحلیلی بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی

دوره 33، شماره 1، آذر 1396، صفحه 117-160

10.35050/JIPM010.2017.006

محمدعلی وحدت زاد؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدمهدی لطفی


اثربخشی پژوهش های علمیِ داخلی بر شاخص‌های توسعه‌ی ایران

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 319-347

10.35050/JIPM010.2017.044

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


شناسایی و تحلیل عامل‌های مهم در برونداد علمی دانشگاه‌ها با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 5-24

10.35050/JIPM010.2016.017

سجاد محمدیان؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه


ارزیابی پژوهش‌های آی‌متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی

دوره 32، شماره 1، آذر 1395، صفحه 25-50

10.35050/JIPM010.2016.018

فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه


گذار و تداوم در تولید علم: تحلیل جریان نویسندگی در حوزه شیمی

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 303-323

10.35050/JIPM010.2016.036

مهسا نیکزاد؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد


ترسیم «میان‌رشتگی» در پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 393-409

محمود خسروجردی؛ محمدکریم بیات


نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 723-736

عبدالرضا نوروزی چاکلی


کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: مورد‌کاوی نقشه علم مدیریت شهری

دوره 25، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 347-371

محمد ابویی اردکان؛ حسن عابدی جعفری؛ فتاح آقا زاده


همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان

دوره 25، شماره 1، آذر 1388، صفحه 5-22

فرشید دانش؛ امیرحسین عبدالمجید؛ مینا افشار؛ صدیقه موسوی‌فر؛ فاطمه فرهادی