کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
شناسایی مؤلفه‌های مدیریت دانش در استارت‌آپ‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و ارائه مدل

دوره 37، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 919-952

10.35050/JIPM010.2022.707

زیبا محمدزاده روشتی؛ افشین موسوی چلک؛ فاطمه آجرلو؛ سعید چهره


طراحی سیستم استنتاج فازی- عصبی انطباقی جهت سنجش منافع مدیریت دانش در سازمان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 288-303

10.52547/jipm.37.1.288

حسین یکه؛ سید محمدباقر جعفری؛ سید محمد محمودی؛ مهدی شامی زنجانی


تبیین مدل نظری فرآیند مدیریت دانش در ساخت هوش طراحی خودکار نما

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 923-943

10.52547/jipm.36.4.923

مهسا صفرنژاد؛ آزاده شاهچراغی؛ حسین ذبیحی


فراتحلیل رابطه‌ی مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی

دوره 34، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 1643-1668

10.35050/JIPM010.2019.017

سلیمه لطیفی جلیسه؛ مهدی خیراندیش؛ اسما افشاری پور


توسعه چارچوب مفهومی جهت ره‌نگاری مدیریت دانش سازمانی؛ تحلیل محتوای کیفی

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 171-204

10.35050/JIPM010.2018.007

صبا صارمی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ غلامعلی منتظر


ارائه چارچوبی برای سیستم مدیریت دانش در محیط رایانش ابری و وب 2.0

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1393-1418

10.35050/JIPM010.2018.020

سید حسین سیادت؛ آزاده السادات مظفری مهر


ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1419-1450

10.35050/JIPM010.2018.021

نرگس فرزانه کندری؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان؛ علیرضا حسن زاده


ارائه الگوی تبیین استراتژی مدیریت دانش مبتنی بر سطح بلوغ با روش دلفی فازی

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 397-420

10.35050/JIPM010.2017.047

پیمان اخوان؛ مریم فیلسوفیان؛ محمد حسین کریمی گوارشکی


پیشنهاد چارچوبی مفهومی جهت معماری دانش سازمان‌های کلان مقیاس

دوره 32، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 439-466

10.35050/JIPM010.2017.049

تورج ورعی؛ جعفر حبیبی؛ علی محقر


بازیابی تخصص: مروری بر مبانی، روش‌ها و مدل‌ها

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 651-673

10.35050/JIPM010.2016.009

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


تعیین طبقات اصلی مرتبط با مدیریت دانش در پایگاه وب آو ساینس و مطالعه هم پوشانی موضوعی آن ها

دوره 30، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 997-1023

10.35050/JIPM010.2015.017

افسانه حاضری؛ محمد توکلی زاده راوری؛ وجیهه ابراهیمی


شناسایی و رتبه‌بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 61-89

10.35050/JIPM010.2014.002

سعیده محمدرائی نائینی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد موسی‌خانی