کلیدواژه‌ها = دلفی
آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در ایران

دوره 32، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 927-948

10.35050/JIPM010.2017.019

منصور شیدایی؛ علیرضا طالب‌پور؛ علی رضائیان