کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
تجزیه متون استنادی در زبان فارسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

دوره 37، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1268-1245

10.35050/JIPM010.2022.009

نصراله پاک‌نیت؛ جلال‌الدین نصیری


استخراج هوشمند مرز فراداده و متن در پایان‌نامه‌های فارسی با رویکرد BA_SVM

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1159-1179

10.52547/jipm.36.4.1159

محدثه رهنما؛ سیدمحمدحسین هاشمی‌نژاد؛ جلال‌الدین نصیری


ارائه مدل دسته‌بندی موضوعی تولیدات علمی حوزه سلامت با استفاده از روش‌های متن‌کاوی

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 553-574

10.35050/JIPM010.2020.061

محبوبه شکوهیان؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی