کلیدواژه‌ها = تحلیل شبکه اجتماعی
تحلیل زیست‌بوم وب‌سایت‌های ایرانی تماشا و دریافت ویدیو بر اساس رفتار کاربران

دوره 38، شماره 3، فروردین 1402، صفحه 1067-1094

10.22034/jipm.2023.698599

مهرداد مقصودی؛ مسعود جلیلوند خسروی؛ سیاوش صلواتیان


بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی کشور در تولید علم

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 137-163

10.35050/JIPM010.2013.006

محمدامین عرفان منش؛ والاعلی روحانی؛ رضا بصیریان جهرمی؛ زهره غلامحسین زاده