کلیدواژه‌ها = وب
روش ردیابی چشم در تعامل انسان-رایانه؛ بررسی فرایند تعامل بر پایه داده‌های حرکات چشم

دوره 34، شماره 1، آذر 1397، صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2018.013

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 265-287

علیرضا اسفندیاری‌مقدم؛ زهره بهاری‌موفق


مجله‌های دسترسی آزاد با نگاهی به مجله‌های

دوره 24، شماره 2، دی 1387، صفحه 105-122

محمدکریم صابری


آشنایی با شبکه جهانی وب

دوره 18، شماره 1، مهر 1381، صفحه 42-55

صدیقه احمدی‌فصیح


تکامل وب و مقایسهء ابزارهای جستجو در اینترنت

دوره 16، شماره 3، فروردین 1380، صفحه 75-87

جیران خوانساری