کلیدواژه‌ها = فنّاوری اطلاعات و ارتباطات
چارچوب خط‌مشی‌گذاری توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 617-639

محمد محمودی میمند؛ علی شایان؛ نادیا کلانتری


تأثیر فنّاوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس

دوره 26، شماره 1، آذر 1389، صفحه 183-193

علی بیرانوند؛ محمدحسن صیف