کلیدواژه‌ها = بانکداری اینترنتی
به‌کارگیری الگوریتم‌های درخت تصمیم‌گیری جهت کشف رفتارهای مشکوک در بانکداری اینترنتی

دوره 28، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 681-700

10.35050/JIPM010.2013.027

روح الله کوثری لنگری؛ نصرالله مقدم چرکری؛ داود وحدت


عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت)

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 539-559

محمدتقی تقوی فرد؛ محسن زاهدی ادیب؛ مصطفی ترابی


پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 5-33

محمدعلی باقری؛ محمدتقی حمیدی بهشتی؛ سیروس علیدوستی