کلیدواژه‌ها = رایانش ابری
چالش‌های بازآفرینی حکمرانی فناوری اطلاعات در بنگاه‌های دولتی بهره‌بردار از رویکرد رایانش ابری

دوره 35، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 785-816

10.35050/JIPM010.2020.039

محمدرضا تقوا؛ کامران فیضی؛ سید غلامحسن طباطبایی؛ مصطفی تمتاجی


مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1265-1298

10.35050/JIPM010.2019.038

وحید دلاوری؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد کاظم اکبری فتیدهی


ارائه چارچوبی برای سیستم مدیریت دانش در محیط رایانش ابری و وب 2.0

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1393-1418

10.35050/JIPM010.2018.020

سید حسین سیادت؛ آزاده السادات مظفری مهر


بررسی تأثیرات رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1253-1270

10.35050/JIPM010.2018.050

سعید روحانی؛ پریا قلی زاده


شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی

دوره 30، شماره 3، اردیبهشت 1394، صفحه 759-784

10.35050/JIPM010.2015.032

نورمحمد یعقوبی؛ حمیدرضا جعفری؛ جواد شکوهی