کلیدواژه‌ها = تکنولوژی اطلاعات
نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش

دوره 19، شماره 3، فروردین 1383، صفحه 77-88

آلبرتو کارنیرو


مروری بر زیر ساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 1-8

عبدالحسین فرج پهلو


حافظه الکترونیکی

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 10-16

دکتر جعفر مهراد


اطلاعات مورد نیاز کتابداران در عصر تکنولوژی

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 25-34

مایکل مالینکونیکو


تکنولوژی های جدید و اطلاع رسانی در ایران

دوره 10، شماره 4، فروردین 1373، صفحه 35-41

امان الله قنبری پور