کلیدواژه‌ها = درخت تصمیم
به‌کارگیری الگوریتم‌های درخت تصمیم‌گیری جهت کشف رفتارهای مشکوک در بانکداری اینترنتی

دوره 28، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 681-700

10.35050/JIPM010.2013.027

روح الله کوثری لنگری؛ نصرالله مقدم چرکری؛ داود وحدت


استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل

دوره 27، شماره 3، تیر 1391، صفحه 699-722

سیدمحمود ایزدپرست؛ احمد فراهی؛ فرامرز فتح نژاد؛ بابک تیمورپور