کلیدواژه‌ها = استناد
مطالعه نفوذ مقالات علمی در متون اجتماعی با تحلیل شباهت واژگانی و شاخص‌‌های دگرسنجی در قلمرو موضوعی تغییرات آب‌و‌هوا

دوره 36، شماره 1، مهر 1399، صفحه 63-94

10.35050/JIPM010.2020.014

فروغ رحیمی؛ نصرت ریاحی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی؛ محمد توکلی زاده راوری؛ هاجر ستوده


کاربست مدل‌ بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1685-1714

10.35050/JIPM010.2018.030

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا


بررسی رابطه بین سنجه‌های رؤیت‌پذیری و ذخیره با شاخص استناد در نظام التمتریکس پلاس

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 693-693

10.35050/JIPM010.2016.011

سعیده ابراهیمی؛ فاطمه ستاره؛ مسعود حسین چاری


ارزیابی دسترس‌پذیری استنادهای اینترنتی در چهار مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی: یک مطالعه تطبیقی

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 617-633

علی سادات‌موسوی؛ اورانوس تاج‌الدینی؛ هادی شریف‌مقدم


استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی

دوره 17، شماره 3، فروردین 1381، صفحه 26-32

نعمت‌اله شموسی