کلیدواژه‌ها = منابع اطلاعاتی
تحلیل وضعیت سازماندهی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 29، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 35-59

10.35050/JIPM010.2013.002

حامد علیپورحافظی؛ عباس حری؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مهدی علیپور حافظی


رفتار اطلاع یابی محققان علوم زمین

دوره 14، شماره 3، فروردین 1378، صفحه 85-93

جولی بیکتلر؛ ددریک وارد


گرایشهای موضوعی در مجله های ایران

دوره 13، شماره 2، دی 1376، صفحه 1-7

محمد هدایی