کلیدواژه‌ها = مرور نظام‌مند
ابعاد و مولفه های فرهنگ امنیت اطلاعات: یک مرور سیستماتیک

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1257-1281

10.22034/jipm.2023.706394

سهیلا جعفرنژآد ثانی؛ محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ میرعلی سیدنقوی


مطالعه‌ی رفتار اطلاع‌جویی کاربران از طریق ثبت امواج مغزی با کمک الکتروآنسفالوگرافی: یک مرور نظام‌مند

دوره 38، شماره 2، دی 1401، صفحه 337-377

10.35050/JIPM010.2022.038

المیرا خانلرخانی؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ مسعود فضیلت پور؛ محمد نامی


اجتناب از اطلاعات: یک مرور نظام‌مند

دوره 37، شماره 2، آذر 1400، صفحه 387-410

10.52547/jipm.37.2.387

مهسا ترابی؛ مهدیه میرزابیگی


اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


پژوهش‌های حیطه ربط در ایران: مرور نظام‌مند

دوره 36، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 621-654

10.52547/jipm.36.3.621

یعقوب نوروزی؛ سمانه خویدکی؛ زهرا صدرآبادی