کلیدواژه‌ها = ارزیابی
مقایسه نویسه‌خوان‌های نوری صخر و گوگل برای زبان فارسی

دوره 36، شماره 4، تیر 1400، صفحه 1181-1201

10.52547/jipm.36.4.1181

مهرناز خراسانچی؛ طیبه شهمیرزادی


اولویت‌بندی مؤلفه های کاربردپذیری در سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

دوره 36، شماره 2، دی 1399، صفحه 443-468

10.35050/JIPM010.2020.007

امیر محمد مظفری وانانی؛ علیرضا رحیمی؛ رسول نوری؛ اکبر حسن زاده


کاربست مدل‌ بازیابی تخصص برای یافتن نویسندگان خبره

دوره 33، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 1685-1714

10.35050/JIPM010.2018.030

هاشم عطاپور؛ فاطمه فهیم نیا


ارزیابی بخش راهنمای نویسندگان نشریات علمی- پژوهشی ایران

دوره 31، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 631-649

10.35050/JIPM010.2016.008

جواد عباس پور؛ مهدیه میرزابیگی؛ محمد امین زینلی


معیارهای ارزیابی ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات: دانسته‌ ها و ندانسته‌ها

دوره 30، شماره 1، آذر 1393، صفحه 199-221

10.35050/JIPM010.2014.007

نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهرداد فرزندی پور؛ سمیه نادی راوندی


ارزیابی و رتبه‌بندی وبلاگ‌های کتابداری ایران (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

دوره 26، شماره 4، مهر 1390، صفحه 1121-1138

مریم پاکدامن نائینی؛ منصوره باقری؛ امیر غائبی


ارزیابی نمایه و نمایه‌سازی: معیارها و استانداردها

دوره 23، شماره 1، مهر 1386، صفحه 151-168

حسن اشرفی؛ زهرا کاظم پور


خدمات مرجع و رضایت استفاده کنندگان

دوره 13، شماره 3، فروردین 1377، صفحه 7-25

علیرضا فیضی