کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
اینترنت اشیا در مدیریت زنجیره تأمین: مروری نظام‌مند با استفاده از رویکرد قیف پارادایمی

دوره 37، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 59-82

10.52547/jipm.37.1.59

محسن رجب‌زاده؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ محمد مهرآیین


چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی)

دوره 34، شماره 3، تیر 1398، صفحه 949-992

10.35050/JIPM010.2019.028

منصور شیدایی؛ سیروس علیدوستی؛ مرتضی نبی میبدی


آینده نگاری تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات در ایران

دوره 32، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 927-948

10.35050/JIPM010.2017.019

منصور شیدایی؛ علیرضا طالب‌پور؛ علی رضائیان


اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی: مرور نوشتارها

دوره 26، شماره 3، تیر 1390، صفحه 735-756

سیروس علیدوستی؛ محمدعلی باقری


بازطراحی اقلام محتوایی پرتالهای استانی ایران

دوره 25، شماره 4، شهریور 1389، صفحه 659-694

سیروس علیدوستی؛ زهراسادات خلیلی


ویژگی‌های ضروری برای نرم‌افزار مدیریت محتوا و داوری مجله‌های علمی

دوره 25، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 289-315

فاطمه شیخ‌شعاعی؛ مهدی حسینی


جهانی‌شدن دنیای اطلاعات

دوره 20، شماره 3، فروردین 1384، صفحه 63-72

احمد شعبانی


سواد اطلاعاتی: یک اولویت نوظهور جهانی

دوره 20، شماره 1، مهر 1383، صفحه 97-114

مریم نظری