کلیدواژه‌ها = احساس
بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

دوره 31، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 531-553

10.35050/JIPM010.2016.045

حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی