تحلیل، ارزیابی و ارائه الگویی برای انتخاب روش‌های سریع‌الانتقال ساخت نرم‌افزار

دوره 22، شماره 1، مهر 1385، صفحه 1-28

اسلام ناظمی؛ رعنا فرصتی؛ سمیه رحمانی؛ مریم قنبری


یادداشت سردبیر

دوره 24، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 1-4

رحمت الله فتاحی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ سید رحمت الله فتاحی؛ رحمت االه فتاحی


  جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن

دوره 19، شماره 1، مهر 1382، صفحه 1-7

دکتر احمد شعبانی


ارائه راه حل برای برخی مسائل اتوماسیون و نگارش فارسی

دوره 19، شماره 3، فروردین 1383، صفحه 1-10

دکتر محمد صادق محقق زاده؛ کاظم زارعیان


بازخورد و نظامهای بازیابی اطلاعات

دوره 18، شماره 3، فروردین 1382، صفحه 1-16

فاطمه معتمدی


بهره‌وری در اطلاع رسانی

دوره 17، شماره 1، مهر 1380، صفحه 1-9

دکتر اسدالله آزاد


اطلاع‌رسانی گزینشی- رویکرد هزاره سوم

دوره 17، شماره 3، فروردین 1381، صفحه 1-10

موسی جعفربیگلو


خدمات‌ اطلاع‌رسانی‌ در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ تهران

دوره 16، شماره 1، مهر 1379، صفحه 1-19

دکتر ناهید بنی‌اقبال‌


لزوم پایبندی به اصول اخلاقی در اطلاع‌رسانی

دوره 16، شماره 3، فروردین 1380، صفحه 1-10

دکتر اسدالله آزاد


آلودگی اطلاعات

دوره 15، شماره 1، مهر 1378، صفحه 1-6

علیرضا نوروزی