دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی رفتار اطلاعاتی کاربران از منظر گزینشی بودن اطلاعات بر پایه نظریه پردازش اطلاعات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

علی اکبری؛ علی شریفی


مولفه های ابتکار داده باز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(1402/12/13)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

محبوبه قربانی


ارائه نقشه راه پژوهش مصنوعات فن آوری اطلاعات با رویکرد علم طراحی(1402/12/01)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

فاطمه آقاپور؛ شعبان الهی؛ علیرضا حسن‌زاده؛ ناصر شهسواری پور


نظریه پرتفوی مدرن و کاربردهای آن در بازیابی اطلاعات(1402/11/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

مهدی رحمانی


مجموعه داده‌ی چند سطحی فارسی برای بازیابی اطلاعات(1402/11/02)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

علی عابدزاده؛ رضا رمضانی؛ افسانه فاطمی خوراسگانی


واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران(1402/09/15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

فاطمه ذاکریفرد؛ شعله ارسطوپور؛ رحمت الله فتاحی؛ بختیار شعبانی ورکی


طراحی هستی‌نگاری کودکان و نوجوانان به عنوان ابزاربازنمون دانش: با تکیه بر روش شناسی مهندسی مجدد(1402/09/12)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

آزیتا مالمیر؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فائزه دلقندی


پیکره متون زبان طبیعی: طراحی، ساخت و مدیریت(1402/09/11)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

حمیده اسدی؛ نادر نقشینه؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


پژوهشهای بین‌رشته‌ای : چالشها، چارچوبها و معیارهای ارزیابی(1402/07/15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

رحمت الله فتاحی


طراحی یک هستی‌شناسی برای ادبیات کودکان و نوجوانان بر مبنای اصطلاح‌نامۀ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اصکا)(1402/06/07)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

شادی مشتاق؛ ملوک‌السادات حسینی بهشتی


طراحی مدل حکمرانی داده مراکز مدارک علمی؛ مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک) (1402/04/14)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1402

فرحناز فتح اله زاده؛ نجلا حریری؛ آرمان ساجدی نژاد؛ فهیمه باب الحوائجی؛ رؤیا پورنقی