دوره 33، شماره 2 - ( زمستان 1396 )                   جلد 33 شماره 2 صفحات 802-775 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahzeydi F, Afshar Zanjani E, Shahin A. The information need and information seeking behavior in the Iran manufacturing industry. .... 2018; 33 (2) :775-802
URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3190-fa.html
شاهزیدی فرزانه، افشار زنجانی ابراهیم، شاهین آرش. نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی در محیط کسب و کار: یک مطالعه کیفی. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 1396; 33 (2) :802-775

URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3190-fa.html


دانشگاه اصفهان
چکیده:   (5389 مشاهده)

بررسـی نیـاز اطلاعاتـی و رفتـار اطلاع‌یابـی در صنعـت سـاخت و تولیـدایـران به‌منزلـۀ نمونـه‌ای از محیـط کسـب‌وکار هـدف ایـن پژوهـش اسـت
جامعــۀ اصلــی ایــن پژوهــش را شــرکت‌های مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در ســه مــاه اردیبهشــت، خــرداد و تیــر ســال 1392و جامعــۀ مکمــل آن را به‌دلیــل مطابقــت کامــل ایــن پژوهــش بــا بــازار واقعــی، چندیــن شــرکت در بیــرون از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان تشــکیل می‌دهــد.
شــرکت‌ها بــا اســتفاده از شــیوه نمونه‌گیــری هدفمنــد انتخــاب و حجــم نمونــه نیــز بــا توجــه بــه اشــباع نظــری تعییــن شــد. داده‌هــا بــا اســتفاده از مصاحبه‌هــای نیمه‌سـاختاریافتۀ 20تـا 30دقیقـه‌ای، از مدیـران شـرکت‌ها بهدسـت آمـد. بـرای تجزیــه و تحلیــل داده‌هــا از روش کدگــذاری نظــری اســتفاده شــد. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کــه نیــاز اطلاعاتــی شــرکت‌های درگیــر پژوهــش تحــت تأثیــر محیــط کار و رشــتۀ تخصصــی آن‌هاســت. شــرکت‌ها بــرای کســب اطلاعــات از ســه روش شــخص، ســازمان، و مشــاور و از ســه نــوع منبــع اطلاعاتــی اســتفاده می‌کننــد. ایــن منابــع عبارت‌انــد از: منابــع تجــاری (تجربــه و دانــش، رصــد بــازار، نمایشــگاه و تبلیغــات، ســازمان‌های دیگــر و ارتباطــات)، منابــع علمــی )منابــع رســمی، تقلیــد، تجربــه و دانــش، کارشناســان و متخصصــان(، و منابــع مشــترک )اینترنــت، رســانه‌های عمومــی، و مشــتری.( رفتــار اطلاعیابــی شــرکتها را می‌تــوان در طــول یــک طیــف، از آســان‌گیرانه
تــا ســخت‌گیرانه جــای داد. محــل یــک شــرکت بــر روی ایــن طیــف، تحــت تأثیــر عوامــل انســانی، ســاختار ســازمانی، فضــای کار و منابــع محیطــی قــرار می‌گیــرد
 

متن کامل [PDF 605 kb]   (1964 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني
دریافت: 1395/2/7 | پذیرش: 1395/12/17 | انتشار: 1396/8/27

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb