دوره 11، شماره 2 - ( زمستان 1374 )                   جلد 11 شماره 2 صفحات 56-62 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

مهوش معترف . نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 1374; 11 (2) :56-62

URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-350-fa.html


چکیده:   (23447 مشاهده)
نمایه نامه حاضر حاصل جستجو از طریق CD/ROM در بانک اطلاعات Information Science Abstracts بر روی تعدادی از نشریات اطلاع رسانی و کتابداری است. کلید واژه های هر مقاله به فارسی برگردانده شده و فهرست این واژه ها تحت عنوان فهرست کلیدواژه ها در آخر مقاله نامه فراهم آمده است. بدیهی است پس از دریافت اطلاعات جدید، نمایه مقالات بیشتری ارائه خواهد شد. 01- Alegbeyely, - G.O. “Reflections on information issues and information professionals in Africa: some lessons from records management workshops in the Gambia and Ghana.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 4, p. 309-316, 1993. افریقا / کشورهای در حال توسعه / سندداری / دولت / متخصصان اطلاع رسانی / سیاستها / حرفه ایها / مدیریت رکوردها 02- Bachir - I. Buxton, - A. “The use of topic sentences for evaluating the representative ness of Arabic article titles.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 6, p. 455-465, 1993. زبانهای عربی / فهرست نویسی / نمایه سازی / مجله ها / نمایه سازی کلیدواژه ای / پیایندها / شناسه های عنوانی 03- Bottle, - R. Hossien, - S. Bottle, - A. Adesanya, - O. “The productivity of British, American and Nigerian chemists compared.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 3, p. 211-215, 1994. کتابسنجی / شیمی / کشورهای در حال توسعه / مجله ها / نیجریه / بهره وری / انتشارات / نشر / دانشمندان / علم سنجی / انگلستان / امریکا 04- Cameron - P. Corbett, - K. Duncan, - C. Hegyi, - K. Maxwell, - H. Burton, - P.F. “Information needs of hospital patients: a survey of satisfaction levels in a large city hospital.” Journal-of-Documentation Vol. 50, Issue 1, p. 10-23, 1994. مراقبتهای بهداشتی / بیمارستانها / نیازهای اطلاعاتی / خدمات اطلاعاتی / بیمارها 05- Crossan, - G. Burton, -P.F. “Teleworking stereotypes: a case study.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 5, p. 349-362, 1993. استخدام / خدمات اطلاعاتی خانگی / مصاحبه ها / ایجاد ارتباط از دور 06- Desai, - B.H. Bawden, - D. “Competitor intelligence in the pharmaceutical industry: the role of the information professional.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 5, p. 327-338, 1993. متخصصان اطلاع رسانی / هوش / داروسازی / حرفه ایها 07- Di-Nubila, - B. Gagliardi, - I. Macchi, - D. Milanesi, - L. Padula, - M. Pagani, - R. “Concept – based indexing and retrieval of multimedia documents.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 3, p. 185-196, 1994. سندها / اطلاع رسانی تصویری / نمایه سازی / بازیابی اطلاعات / انفورماتیک پزشکی / نظامهای‌چندرسانه‌ای / رادیولوژی 08-Fenton, - H. Hutton, - I. “Pharmacology activity codes. And immunology.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 3, p. 216, 1994. بیوشیمی / تکنولوژی زیستی / نشانه ها / پایگاههای اطلاعاتی / اطلاعات دارویی / نشانه گذاری / داروسازی 09-Friedman, - L. Kazan, - C. Moeller, - K.A. Regenberg, - P. Cohn, - J.S. Kell, - K.V. “A unique approach to multi- state networking: BHSL.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 3, p. 183-194, Sum 1994. علوم تندرستی / امانت بین کتابخانه ها / شبکه های کتابخانه / کتابخانه های پزشکی / اشتراک منابع 10-Ginsberg, - C.B. “From library to information center.” Special-Libraries Vol. 83, Issue 3, p. 147-150, Sum 1992. مراکز اطلاعات / خدمات اطلاعاتی / کتابخانه ها / خدمات کتابخانه 11-Harley, - B. “Government publications and maps: account of a merger.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 2, p. 89-95, Spr 1994. کتابخانه های دانشگاهی / سندهای دولتی / ادغام / اداره کتابخانه / نقشه ها / خدمات مرجع 12-Harter, - Stephen – P. “A Probabilistic Approach to Automatic Keyword Indexing: Part II, An Algorithm for probabilistic Indexing.” Journal-of-the American‌ Society of Information-Science Vol. 26, Issue 5, p. 208-289. الگوریتم / تحلیل آماری / اصطلاحات نمایه موضوعی 13-Hatfield, - D. “Partnerships in information services: the contract library.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 2, p. 77-80, Spr 1994. کتابخانه های دانشگاهی / کسب و کار / همکاری / صنعت / خدمات اطلاعاتی / اشتراک منابع / کتابخانه های تخصصی / دانشگاهها 14-Hentz, - M.B. “Data conversation from Faxon’s SC-10 serials control system into Techlib/Plus on-line card catalog.” Special-Libraries Vol. 85, Issue3, p. 162-182, Sum 1994. نظامهای کتابشناختی / فهرستنویسی / سیستمهای کنترل / تبدیل داده ها / ورود اطلاعات / مارک / فهرستهای پیوسته /. پیانیدها / کتابخانه های تخصصی 15-Herget, - J. “The transition process to a free market economy: a case study of information resource units in East Germany.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 6, p. 467-472, 1993. آلمان شرقی / تحلیل اقتصادی / آلمان / اقتصاد اطلاعات / مدیریت اطلاعات / جنبه های سیاسی/ آلمان غربی 16-Hoogeveen, - M. J. Van – der – Meer, - K. “Integration of information retrieval and database management in support of multimedia police work.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 79-87, 1994. فعالیتهای پلیسی / سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی / نظامهای بازیابی اطلاعات / ذخیره سازی اطلاعات / نظامهای اطلاعاتی / ادغام / نظامهای چند رسانه ای / ایمنی 17-Hull, - P. “Videotex: a new tool for libraries.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 2, p. 81-88, Spr 1994. روشهای دستیابی / کسب و کار / ارتباط / شرکتهای سهامی / اشاعه اطلاعات / کتابخانه های تخصصی / پایانه / متن تصویری 18-Ingwersen, - P. “The human approach to information science and management. The framework and prospects underlying the new Danish MSc program.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 3, p. 197-208, 1994. دوره کامل تحصیلی/ دانمارک / عوامل انسانی / علم اطلاع رسانی / علم کتابداری 19-Kanamugire, - A. B. “Developing a CD-ROM service in Saudi Arabia: some lessons for developing countries.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 99-107, 1994. کتابخانه های دانشگاهی / سی دی-رام / پایگاههای اطلاعاتی / کشورهای در حال توسعه / تکنولوژی اطلاعاتی / ماشینی کردن کتابخانه / دستیابی عمومی / انتقال تکنولوژی 20-Katritzky, A. R. Cato, - S. J. Deyrup, - J.A. “Comparison of the scope, timeliness, and quality of chemical abstracts from VINITI and CAS.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 3, p. 199-210, 1993. چکیده نویسی / خدمات چکیده های شیمی CAS / داده های اطلاعاتی شیمی / ارزشیابی / ایالات متحده امریکا / روسیه 21-Kisiedu, - C. O. “A survey of past post-graduate diploma students of the department of library and archival studies of the university of Ghana: 1970/71- 1980/81.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 6, p. 481-487, 1993. افریقا / دوره کامل تحصیلی / علم اطلاع رسانی / کتابداری / علم کتابداری / بررسی ها / دانشگاهها 22-Le – Coadic, - Y – F Chambaud, - S. “Politics and policies in the scientific and technical information sector in Fracne.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 6, p. 473-479, 1993. فرانسه / دولت / سیاست اطلاعاتی / بین المللی / تحلیل خط مشی / جنبه های سیاسی / بخش خصوصی / منطقه ای / اطلاعات علمی / اطلاعات فنی 23-McGrath, - G.M. Dampney, - C.N.G. More, - E. “Planning for information systems integration. Some key challenges.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 3, p. 149-160, 1994. برنامه ریزی / نظامهای اطلاعاتی راهبردی / کامپیوتری کردن / نظامهای اطلاعاتی / تکنولوژی اطلاعاتی / ادغام / ارتباطهای دوربرد 24-Meadow, - C.T. Wang, - J. Stamboulie, - M. “An analysis of Zipf-Mandelbrot language measures and their application to artificial languages.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 4, p. 247-258, 1993. زبانهای فرمانی نرم افزار / جنبه های تاریخی / زبانها / زبانشناسی / سنجش / قانون ZIPF S 25-Medyckyi – Scott, - D.J. Newman, - I.A. O’Brien, - S.M. “GENIE: a global environmental network for information exchange.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 5, p. 403-406, 1993. بوم شناسی / اطلاع رسانی زیست محیطی / مبادله اطلاعات / شبکه ها 26-Mertens, L. “A state secret- -dissertations in the German Democratic Republic.” Journal-of-Documentation-Science Vol. 50, Issue 1, p. 1-9, Mar 1994. دستیابی / دانشکده ها / حفاظت اطلاعات / پایان نامه ها / اشاعه اطلاعات / سیاست اطلاعاتی / پژوهش / علم / ایمنی 27-Miletic – Vejzovic, - L.M. “The national and university library in Zagreb: the goal is known-how can it be attained?” Special-Libraries Vol. 85, Issue 2, p. 104-112, Spr 1994. کروآسی / کتابخانه های دانشگاهی / کتابداری تطبیقی / آینده / مدیریت اطلاعات / کتابداری / اداره کتابخانه / کتابخانه های ملی 28-Monopolies – and – Mergers Commission “MMC investigates UK online database industry.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 4, p. 317-320, 1993. پایگاههای اطلاعاتی / بازاریابی / نظامهای پیوسته / انگلستان 29-Morris, - A. “manline company database selection: an evaluation of directories and CIDA (an expert system).” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 260-269, 1994. کسب و کار / پایگاههای اطلاعاتی / راهنماها / ارزشیابی / نظامهای کارآزما / نظامهای پیوسته / گزینش 30-Morris, - A. Tseng, - G. Drenth, - H. “CIDA: the expert company information database adviser.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 247-259, 1993. کسب و کار / پایگاههای اطلاعاتی / نظامهای کارآزما / آگاهی یابی / نظامهای پیوسته / گزینش / آزمودن 31-Morris, - A. “The teaching of IT in departments of information and library studies in the UK.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 3, p. 211-223, 1993. دوره کامل تحصیلی / علم اطلاع رسانی / تکنولوژی اطلاعاتی / دستورالعمل / علم کتابداری / انگلستان 32-Murphy, - J. P. Grimson, - J.B. “The Jupiter system: an environment for multidatabase interoperability.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 120-136, 1994. روشهای دستیابی / پایگاههای اطلاعاتی / سیستم غیرمتمرکز / سخت افزار / نظامهای اطلاعاتی / ادغام / نرم افزار 33-Narvaez – Barthelemot, - N. de-Ascencio, - M.A. Russell, - J.M. “International scientific collaboration: cooperation between Latin America and Spain, as seen from different database.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 5, p. 389-394, 1993. همکاری / پایگاههای اطلاعاتی / بین المللی / امریکای لاتین / اطلاعات علمی / اسپانیا / اطلاعات فنی 34-Nitecki, - D.A. “Conceptual models of libraries held by facuity, administrators, and librarians: an exploration of communications in the Chronicle of Higher Learning.” Journal-of-Documentation-Science Vol. 49, Issue 3, p. 255-277, Sep1993. کتابخانه های دانشگاهی / کتابخانه ها / الگوها 35-Oppenheim, - C. “LISLEX- -legal issues of concern to the library and Information sector.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 285-287, 1994. دستیابی / الگوریتم / رمزدار کردن / نظام اطلاعات جغرافیایی GIS / خدمات اطلاعاتی / جنبه های قانونی / خدمات کتابخانه / نیمرساناها / تاثیر تکنولوژی اطلاعات جغرافیایی 36-Oppenheim, - C. “LISLEX.legal issues of concern to the library and Information sector.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 3, p. 209-210, 1994. حق مولف / حفاظت اطلاعات / اروپا / اینترنت / جنبه های قانونی / وضع مقررات / نشر / تاثیر تکنولوژی 37-Oppenheim, - C. “LISLEX--legal issues of concern to the library and Information sector.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 137-138, 1994. حق مولف / پایگاههای اطلاعاتی / جامعه اروپا / تکنولوژی اطلاعاتی / جنبه های قانونی 38-Pettinger, - G. Bawden, - D. “Information support for the training function,” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 288-294, 1994. نیازهای اطلاعاتی / تعیین نیازها / حرفه ایها / کارآموزی 39-Philip, - G. “The Montreux 1993 International chemical Information conference, Annecy, France: a view From the floor.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 300-303, 1994. داده های اطلاعاتی شیمی / کنفرانسها / فرانسه / بین المللی 40-Philip, - G. Crookes, - D. Juhasz, - Z. “Quimas (Queens University Image Management System). A museum photographic database.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 3, p. 161-174, 1994. پایگاههای اطلاعاتی / اطلاع رسانی تصویری / پردازش تصویری / مدیریت اطلاعات / نظامهای محاوره ای / موزه ها / پردازش موازی / عکس برداری 41-Pickens, - K. “The relationship of bibliographic database design to the structure of information: a case study in education.” Journal-of-Documentation-Science Vol. 50, Issue 1, p. 36-44, Mar 1994. پایگاه اطلاعات کتابشناختی / ساختار داده ها / پایگاههای اطلاعاتی / طرح / آموزش و پرورش 42-Piternick, - Anne – B. “Derivation of a Sample of Journal for Tests of Availability and Use.” Journal-of-the American society of Information-Science Vol. 26, Issue 5, p. 269-270. کتابخانه های پزشکی / پژوهش کتابخانه ای / روش شناسی پژوهش 43-Ravi, - A.S. Indira, - B.C. “An e-mail-based bibliographic information server.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 295-299, 1994. دستیابی / نظامهای کتابشناختی / شبکه های کامپیوتری / پست الکترونیکی / هند / خدمات اطلاعاتی 44-Richardson, - D. A. “Maximizing use of the journal literature with an integrated software environment.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 3, p. 124-129, Sum 1994. مدلاین / پایگاه اطلاعات کتابشناختی / سی دی-رام / شبکه های کامپیوتری / برنامه های کامپیوتری / مجله ها / ماشینی کردن کتابخانه / شبکه های کتابخانه / کامپیوترهای شخصی / نظامهای جستجوی اطلاعات / نرم افزار 45-Ring, - D.M. Van-der-Meer, - P.F. “Designing a computerized instructional training room for the library.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 3, p. 154-161, Sum 1994. معماری / ساختمانها / کامپیوتری کردن / طرح / تسهیلات / اداره کتابخانه / ماشینی کردن کتابخانه / نظامهای پیوسته / ایمنی / کارآموزی 46-Rowley, - J. “The controlled versus natural indexing languages debate revisited: a perspective on information retrieval practice and research.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 108-119, 1994. پایگاههای اطلاعاتی / نمایه سازی / بازیابی اطلاعات / زبان طبیعی / جستجو / اصطلاحنامه ها / واژگانها 47-Rowley, - J. E. “Information systems methodologies: a review and assessment of their applicability to the selection, design and implementation of library and information systems.” Journal-of-Information-Science Vol. 19, Issue 4, p. 291-302, 1993. طرح / نظامهای اطلاعاتی / ماشینی کردن کتابخانه / روش شناسی / گزینش / تحلیل سیستم 48-Rui, - C. “The special libraries and information services in China.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 3, p. 139-144, Sum 1994. چین / خدمات اطلاعاتی / خدمات کتابخانه / کتابخانه های تخصصی 49-Scarrott, - G.G. “Some functions and properties of information.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 88-98, 1994. سیستمهای کنترل / مدیریت اطلاعات / نظامهای اطلاعاتی / تشخیص شیئی 50-Shaw, - W. – M., Jr. “Computer Simulation of the Circulation Subsystem of a Library.” Journal-of-the American society of Information-Science Vol. 26, Issue 5, p. 271-279. کتابخانه های دانشکده ای / برنامه های کامپیوتر گرا / شبیه سازی 51-Shtrikman, - S. “some comments on Zipf’s law for the Chinese language.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 142-143, 1994. زبان چینی / زبان انگلیسی / زبانها / توزیع رتبه ای / قانون ZIPF s 52-Sillince, - J. A. A. “Coherence of issues and coordination of instruments in European information policy.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 219-236, 1994. اروپا / سیاست اطلاعاتی / ادغام 53-Sodha, - R. J. Van – Amelsvoort, - T. “Multi-deatabase searches in biomedicine: citation duplication and novelty assessment using carbamazapine as an example.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 2, p. 139-141, 1994. زیست پزشکی / استناد / پایگاههای اطلاعاتی / بازیابی اطلاعات / جستجو 54-Tagliacozzo, - Renata “The Consumers of New Information Technology: A Survey of the Utilization of MEDLINE.” Journal of the American socity of Information Science Vol. 26, Issue 4, p. 294-303. شبکه های اطلاعاتی / پژوهش پزشکی / بازیابی اطلاعات 55-Urquhart, - C. Crane, - S. “Nurses’ information-seeking skills and perceptions of information sources: assessment using vignettes.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 237-249, 1994. نگرشها / نیازهای اطلاعاتی / خدمات اطلاعاتی / منابع اطلاعاتی / خدمات کتابخانه / پرستاری / حرفه ایها 56-Verkooijen – W. J. “Automated financial diagnosis: a comparison with other diagnostic domalins” Journal – of Information Science-Vol. 19 /Issue 2 / P. 125-136 / 1993. ماشینی کردن / تشخیص اشتباه / امور مالی / اطلاعات مالی 57-Warye, - K.L. “SLA biennial salary survey preliminary report.” Special-Libraries Vol. 83, Issue 4, p. 234-236, Fal 1992. حقوقها / متخصصان اطلاع رسانی / کتابدارها / انجمنهای کتابخانه های تخصصی / کتابخانه های تخصصی / بررسی ها 58-Wells, - M. Young, - R. “Making your move and getting it right.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 3, p. 145-153, Sum 1994. ساختمانها / تسهیلات / کتابخانه ها / اداره کتابخانه / مدیریت 59-White, - B. “Standards of service.” Journal of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, p. 3-10, 1992. ارزشیابی / خدمات اطلاع رسانی / متخصصان اطلاعاتی / مدیریت / حرفه ایها / کنترل قیمت 60-Wiggins, - G. Monnier, - C. “Assessment of a library science program specializing in chemical information.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 3, p. 130-138, Sum 1994. مشاغل / داده های اطلاعاتی شیمی / پایگاههای اطلاعاتی / استخدام / علم اطلاع رسانی / متخصصان اطلاع‌رسانی / علم کتابداری / حرفه ایها / کارآموزی 61-Wilbur, - W.J. “Non-parametric significance tests of retrieval performance comparisons.” Journal-of-Information-Science Vol. 20, Issue 4, p. 270-284, 1994. ارزشیابی / بازیابی اطلاعات / انجام کار / آمار / آزمون 62-Wilbur, - W.J. Sirotkin-K “The automatic identification of stop words” Journal of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, P. 45-55, 1992. ماشینی کردن / پایگاههای اطلاعاتی / تعیین هویت مدرک / سنجش / بازیابی پیوسته / پردازش پرس و جو / جستجو / آمارها 63-Womack, - K. Goldberg, - T. “Resume items for special and academic librarians.” Special-Libraries Vol. 85, Issue 2, p. 96-103, Spr 1994. کتابخانه‌های دانشگاهی / مشاغل / استخدام / کتابدارها / کارکنان / حرفه ایها / کتابخانه‌های تخصصی 64-Wu-C. Calhoum – E “Patents: a valuable resource in the information age” Special-Libraries Vol. 83, Issue 1, P. 16-25, Win 1992. کسب و کار / اشاعه اطلاعات / صنعت اطلاعات / منابع اطلاعات / متخصصان اطلاع رسانی / اطلاعات حقوقی / اطلاعات حقوقی / پروانه اختراع / اطلاعات فنی 65-Yater-Mercer, - P.A. Pearson, - D. “Charging policies and practice in corporate information units in the UK 1: to charge or not to charge?.” Journal-of-Information-Science Vol. 18, Issue 1, p. 11-26, 1992. شرکتهای سهامی / هزینه ها / خدمات اطلاعاتی / مدیریت / سیاستها / انگلستان 66-Yeomans, - D.T. “Sources for the building conservator and historian,” Journal-of-Documentation-Science Vol. 50, Issue 1, p. 24-35, Mar 1994. باستانشناسی / معماری / بایگانی / ساختمانها / منابع اطلاعاتی / انتشارات / مجموعه های اختصاصی
     
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۸۸/۷/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb