دوره 26، شماره 4 و ويژه نامه - ( ويژه نامه علم سنجي 1390 )                   جلد 26 شماره 4 و ويژه نامه صفحات 885-902 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه رازی کرمانشاه
چکیده:   (8379 مشاهده)
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فنّاوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فنّاوری2 است. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ترجمه‌شده دیویس، استفاده گردید. به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه، از روش ترجمه معکوس بهره گرفته شد. اعتبار این پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید گردید و پایایی آن به‌وسیله آزمون آلفای کرونباخ برای کلیه بخش‌ها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. جامعه آماری این مطالعه را 52 نفر از هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی در شهرستانهای کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، سنقر، روانسر، قصرشیرین و بیستون تشکیل دادهاند که با توجه به محدود بودن جامعه از روش سرشماری استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای برداشت ذهنی از مفیدبودن و نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات اثر مثبت ومعنی‌داری بر تصمیم به استفاده از فنّاوری اطلاعات داشتند. تصمیم به استفاده از فنّاوری اطلاعات نیز اثر مثبت و معنی‌داری بر استفاده از فنّاوری اطلاعات داشت. همچنین، برداشت ذهنی از آسانی استفاده از فنّاوری اطلاعات بر نگرش به استفاده از فنّاوری اطلاعات اثر مثبت ومعنیداری داشت. نتایج این مطالعه میتواند دستاوردهایی برای برنامهریزان آموزش متوسطهکشاورزی داشته باشد، بدین صورت که سیاست‌گذاران آموزش متوسطه کشاورزی می‌توانند مفیدبودن فنّاوری اطلاعات را در فرآیند یاددهی- یادگیری به هنرآموزان یادآور شوند. از طرفی، آموزش در حد تسلط می‌تواندآسانی استفاده از فنّاوری اطلاعات را در هنرآموزان تقویت نماید
متن کامل [PDF 597 kb]   (2002 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني
دریافت: 1390/7/10 | انتشار: 1390/7/23