دوره 32، شماره 3 - ( بهار 1396 )                   جلد 32 شماره 3 صفحات 713-730 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه مالک اشتر
چکیده:   (8177 مشاهده)
یکی از فعالیتهای اصلی در حوزه مدیریت دانش، فرایند به اشتراکگذاری دانش است، زیرا از طریق آن کارکنان میتوانند در جهت بهبود مزیت رقابتی سازمان ایفای نقش کنند. اشتراک دانش اثربخش میان کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر ارتقاء کیفیت فعالیتهای تحقیق و توسعه بگذارد. از طرفی به نظر میرسد رفتار تسهیم دانش میتواند عملکرد سازمانی را بهبود بخشیده و موجب دستیابی سازمان به مزیت رقابتی گردد. بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تسهیم دانش (با توجه به عوامل تمایل، قصد و رفتار) بر عملکرد سازمانی است.
روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی بهکمک نرمافزار Smart.PLS الگوسازی شده است.
تجزیه و تحلیل 85 داده گردآوریشده از جامعه آماری نشان داد که «تمایل» تأثیر مثبت و معناداری بر «قصد» و «قصد» تأثیر مثبت و معناداری بر «رفتار» دارد. همچنین، اشتراک دانش به میزان نسبتاً زیادی بر عملکرد در سازمان فضایی اثرگذار است. نتایج نشان میدهد که هرکدام از عملکردهای مالی، فرایند و داخلی بر عملکرد سازمان فضایی نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژه‌های کلیدی: تمایل، قصد، رفتار، اشتراک دانش، عملکرد
متن کامل [PDF 582 kb]   (5955 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فناوري اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۴/۵/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۲/۲۹