دوره 34، شماره 1 - ( پاییز 1397 )                   جلد 34 شماره 1 صفحات 207-244 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (4606 مشاهده)
یکی از اجزای اصلی ارزش ویژه برند تداعیهایی است که مصرفکنندگان در مورد برند دارند و همین تداعیها، آنها را به انتخاب آن برند هدایت میکند. این تداعیها معمولاً بهعنوان شبکهای سازماندهیشده و دربردارنده مدلهایی از اجتماع شبکهها در ذهن در نظر گرفته میشوند و بهمنزله یک تصویر برند، ارزش برند برای مصرفکنندگان را تعیین میکنند. هدف از انجام این پژوهش، استخراج و نگاشت شبکه تداعیهای برند «ایرانداک (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)» از منظر مراجعهکنندگان آن است. برای رسیدن به این هدف، در این پژوهش از روشی به نام نقشه مفهومی برند (BCM) بهمنظور استخراج نقشه مفهومی تداعیهای برند از ذهن مصرفکنندگان، یکپارچهسازی نقشههای فردی و نگاشت نقشه اجماعی برند استفاده شده است که با مصاحبههای تک‌‌بهتک با نمونه مورد بررسی بهدست آمده است و در نهایت، به شناسایی ادراک مراجعان از برند «ایرانداک» منجر شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افرادی است که برای دریافت خدمات پژوهشی، به تالار جستوجوی اطلاعات «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» مراجعه مینمایند و نمونه مورد بررسی به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج نشان میدهد که شبکه تداعیهای ذهنی مراجعان «ایرانداک» شامل تداعیهای محوری و مطلوب مانند «پایگاه اطلاعاتی پایاننامههای داخلی» و «ارائه مناسب خدمات» است. با توجه به محدود بودن تحقیقات بازاریابی صورتگرفته در مورد برند مؤسسات ارائهدهنده خدمات پژوهشی، درک و مدیریت تداعیهای وابسته به برند «ایرانداک» و عوامل اصلی و پنهانی که در شکل‌‌گیری این تداعیها مؤثر هستند، بهمنظور بهبود کیفیت خدمات با توجه به آن، موجب بهبود تصویر ذهنی برند ایرانداک خواهد بود.
متن کامل [PDF 1021 kb]   (652 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فناوري اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸