XML English Abstract Print


پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
چکیده:   (2570 مشاهده)
تجاری­سازی فرآیند تبدیل فن­آوری به محصولات موفق اقتصادی است که دانش تولید شده را به محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل می­کند و در اولویت فعالیت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگا‌ه‌های جهان است. امروزه بقای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به  ارائه دانش تولید شده خویش در قالب محصولات دانشی به جامعه و بازار بستگی دارد. در این پژوهش هدف تعیین عوامل و الزامات مؤثر بر رشد و موفقیت تجاری­ سازی دانش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی شهر تهران است. روش پژوهش از نوع پیمایشی می­باشد چرا که یکی از بهترین روش‌ها برای  بررسی مشکلات در شرایط واقعی است و امکان آزمودن متغیرهای مختلف را فراهم می‌کند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران است. روش  نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ای و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسش­نامه نیمه محقق ساخته است که روایی آن با نظر اساتید خبره و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ956/0 تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم افزار اس­پی­اس­اس و آزمون­ آماری فریدمن انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه، عوامل اقتصادی بیشترین(41/4) و مکانیزم های آموزشی و پژوهشی کمترین(64/3) تأثیر را در رشد و موفقیت تجاری­سازی دانش دارند. مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاه باید برای تسهیل در ایجاد شرکت­ ها و تجاری­سازی دانش، خط ­مشی­گذاری تجار­ی ­سازی دانش و سیاست‌گذاری توزیع درآمد ناشی از تجاری­سازی دانش فعالیت نمایند و در این راستا شبکه‌های گسترده­ ایجاد ارتباط بین طرف­های ذی­نفع و دارای نقش در فراگرد تجاری‌سازی دانش را توسعه دهند.
متن کامل [PDF 870 kb]   (875 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: كتابداري و اطلاع رساني
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۴