دوره 34، شماره 1 - ( پاییز 1397 )                   جلد 34 شماره 1 صفحات 275-300 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه مهندسی کامپیوتر؛ دانشکده فنی و مهندسی؛ دانشگاه زابل
چکیده:   (1526 مشاهده)
جوامع مجازی در اینترنت امکان برقراری ارتباط، تبادل اطلاعات و بهاشتراکگذاری دانش را جهت تأمین نیازهای کاربران فراهم میآورد. بسیاری از جوامع مجازی بهعلت عدم تمایل اعضا برای اشتراک دانش با یکدیگر شکست خوردند. هدف اصلی این پژوهش، تمرکز بر عوامل مؤثر بر اعتماد بین فردی و بررسی تأثیر اعتماد بین فردی بر تمایل به اشتراک دانش در جوامع مجازی است. افزایش اعتماد بین فردی میتواند انگیزه افراد مجازی را در جهت اشتراک دانش افزایش دهد. بنابراین، به درک عوامل مؤثر بر اعتماد بین فردی و رفتار اشتراک دانش اعضا نیاز داریم. بر اساس بررسی گسترده ادبیات، یک نظرسنجی مبتنی بر پرسشنامه انجام شد و دادههای تجربی از 27 جامعه مجازی جمعآوری گردید. بنابراین، در این پژوهش تأثیر عوامل مختلف، بر اعتماد بین فردی و تأثیر اعتماد بین فردی بر قصد اشتراک دانش بین 336 عضو جوامع مجازی ارزیابی شد. جهت سنجش مدل اندازهگیری با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و سنجش مدل ساختاری، دادهها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که اعتماد بین فردی به میزان قابل توجهی قصد اشتراک دانش را در بین کاربران جوامع مجازی تحتتأثیر قرار میدهد و عواملی مانند توانایی، خیرخواهی، صداقت، قابل پیشبینی بودن، شایستگی، دیدگاه مشترک، رشد دانش و ایجاد و شرکت در ارتباطات شخصی همگی بر افزایش اعتماد بین فردی اعضای مجازی تأثیر مثبت دارند. این مطالعه میتواند به مدیران جوامع مجازی برای مدیریت جوامع مجازی و ترویج این عوامل مؤثر بر اعتماد بین فردی برای تحریک تمایل اعضا به اشتراک دانش در آن جامعه مجازی کمک کند.
متن کامل [PDF 713 kb]   (491 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فناوري اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶