دوره 34، شماره 1 - ( پاییز 1397 )                   جلد 34 شماره 1 صفحات 301-326 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ ایران؛
چکیده:   (3326 مشاهده)
هدف اصلی و مهم این تحقیق کشف میزان تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر سطح وفاداری مشتریان با تمرکز بر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در راستای ارتقای سطح خدمات در بانک تجارت شهر شیراز است.روش تحقیق از نوع پیمایشی-توصیفی و کاربردی می­باشد. جامعه آماری تحقیق نامتناهی و مشتمل بر کلیه مشتریان بانک تجارت شهر شیراز بوده که به وسیله نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که جهت سنجش پایایی آن از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ ضریب محاسبه شده برای پرسشنامه مقدار 904/0 بدست آمد که نشان-دهنده‌ی اعتبار کافی پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق توسط نرم‌افزار‌های اس‌پی‌اس‌اس نسخه 20 و لیزرل نسخه 8/8 در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت. تحلیل عاملی تاییدی، برای تعیین روایی سازه و مدل مفهومی تحقیق و شاخص‌های برازندگی بر روی داده‌های تحقیق انجام پذیرفت که نتایج به دست آمده، مؤید روایی خوب پرسشنامه است.نتایج در این پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی با وفاداری مشتری رابطه‌ی معناداری دارد و همبستگی مثبت و معناداری با وفاداری به مقدار 653/0 گزارش شده که گویای تاثیر زیاد آن بر وفاداری است. همچنین کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با حریم‌خصوصی به مقدار 554/0 می‌باشد، بنابراین می‌توان گفت کیفیت خدمات با حریم‌خصوصی ارتباط معنی‌داری دارد. کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با نحوه اجرای خدمات به مقدار 888/0 و کیفیت خدمات دارای همبستگی مثبت با دسترس‌پذیری سیستم به مقدار 819/0 است.
متن کامل [PDF 881 kb]   (1225 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فناوري اطلاعات
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹