دوره 37، شماره 2 - ( زمستان 1400 )                   جلد 37 شماره 2 صفحات 639-617 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده:   (572 مشاهده)
با توجه به افزایش روزافزون حجم اطلاعات در دنیای کنونی و ضرورت استفاده از تصاویر در حوزه‌های مختلف، اهمیت سواد بصری بر کسی پوشیده نیست. به‌دلیل افزایش حجم منابع اطلاعاتی لازم است اطلاعات در قالب تصویر انتخاب شوند. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر روش توصیف تصاویر دیجیتال بر سواد بصری دانشجویان است. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. در این طرح ابتدا سواد بصری گروه آزمایش و گواه (۱۱ نفر در گروه آزمایش و ۱۱ نفر در گروه گواه) به‌وسیله پیش‌آزمون سنجیده شد و سپس، گروه آزمایش تحت آموزش قرار گرفته و طی ۹ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای از طریق تصاویر، آموزش دریافت کردند. تصاویر مورد استفاده در این پژوهش از سایت‌های «گتی­ایمیجز» و «فلیکر» انتخاب شد. برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه سواد بصری استفاده شد و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکوا) انجام گرفت. با توجه به یافته‌ها می‌توان دریافت که میانگین مؤلفه‌های سواد بصری در پس‌آزمون گروه آزمایش به نسبت گروه گواه افزایش قابل توجهی داشته و سطح معناداری هر یک در تحلیل کوواریانس کمتر از ۰۵/۰ است که نشان از پیشرفت آن‌ها در گروه آزمایش است. در نتیجه، می‌توان گفت که روش توصیف تصاویر دیجیتال بر سواد بصری دانشجویان و مؤلفه‌هایش تأثیر مثبت و معناداری دارد. افراد باید بتوانند پیام‌های موجود در تصاویر را درک و پیام‌های تصویری را ایجاد کنند. بنابراین، باید سعی شود در نظام آموزشی که مبتنی بر شیوه‌های سنتی است، تغییراتی ایجاد کرد و سواد بصری را به دانشجویان آموزش داد تا بتوانند مفاهیم را درک کنند و یادگیری خود را افزایش دهند.
متن کامل [PDF 858 kb]   (227 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سواد (اطلاعات، دیجیتال، محتوا، و رسانه)
دریافت: 1399/10/15 | پذیرش: 1400/4/19 | انتشار: 1400/9/23

فهرست منابع
1. افتخارنژاد، فاطمه، محمدرضا نیلی احمدآبادی، محمدحسن امیرتیموری، و نرجس‌خاتون اویسی. 1394. تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری 4 (1): 89-103.
2. حیدری، غلام‌رضا. 1390. آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها. کتابداری و اطلاع‌رسانی 2 (14): 71- 105.‌
3. گندمی، زینب. 1390. رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش 4: 15-19.‌
4. مساریس، پل. ؟. ابعاد دیداری سواد رسانه‌ای. ترجمه اسماعیل یزدان‌پور. 1385. رسانه 17 (4): 71-84.‌
5. Akgün, O. E., S. Arslan, M. Kıyıcı, & K. Kiper. 2012. Visual literacy scale: the study of validity and reliability. TOJNED The Online Journal of New Horizons in Education 2 (2): 73-83.
6. Alberto, P. A., L. Fredrick, M. Hughes, L. McIntosh, & D. Cihak. 2007. Components of visual literacy: teaching logos. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 22 (4): 234-243. [DOI:10.1177/10883576070220040501]
7. Alper, M. A. 1996. Visual literacy/aesthetic development research: museum-public school cooperation. Visual Arts Research 22 (1): 62-78.
8. Avgerinou, M. D., & R. Pettersson. 2011. Toward a cohesive theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy 30 (2): 1-19. [DOI:10.1080/23796529.2011.11674687]
9. Beatty, N. A. 2013. Cognitive visual literacy: from theories and competencies to pedagogy. Journal of the Art Libraries Society of North America 32 (1): 33-42. [DOI:10.1086/669987]
10. Bell, J. C. 2014. Visual literacy skills of students in college-level biology: Learning outcomes following digital or hand-drawing activities. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning 5 (1): 1-16. [DOI:10.5206/cjsotl-rcacea.2014.1.6]
11. Brumberger, E. 2011. Visual literacy and the digital native: an examination of the millennial learner. Journal of Visual Literacy 30 (1): 19-46. [DOI:10.1080/23796529.2011.11674683]
12. Callow, J. 2008. Show me: principles for assessing students' visual literacy. International literacy assosiation 61 (8): 616-626. [DOI:10.1598/RT.61.8.3]
13. Considine, D. M. 1986. Visual literacy & children's books: An integrated approach. School Library Journal 33 (1): 38-42.
14. Edwards, C. P., & L. M. Willis. 2000. Integrating visual and verbal literacies in the early childhood classroom. Early Childhood Education Journal 27 (4): 259-265. [DOI:10.1023/B:ECEJ.0000003364.99437.5d]
15. Emanuel, R., K. Baker, & S. Challons-Lipton. 2017. Images every American should know: developing the Cultural Image Literacy Assessment-USA. Journal of Visual Literacy 35 (4): 215-236. [DOI:10.1080/1051144X.2016.1278089]
16. Flynt, E. S., & W. Brozo. 2010. Visual literacy and the content classroom: a question of now, not when. The Reading Teacher 63 (6): 526-528. [DOI:10.1598/RT.63.6.11]
17. Gardner, H. 1970. Children's sensitivity to painting styles. Child Development 41 (3): 813-821. [DOI:10.2307/1127226]
18. Ho, Q., P. Lundblad, T. Astrom, & M. Jern. 2011. A web-enabled visualization toolkit for geovisual analytics. Visualisation and Data Analysis 11 (1): 22-42. [DOI:10.1117/12.872250]
19. Lopatovska, I., T. Carcamo, N. Dease, E. Jonas, S. Kot, G. Pamperien, A. Volpe, & K. Yalcin. 2016a. Not just a pretty picture part two: testing a visual literacy program for young children. Journal of Documentation 74 (3): 588-607. [DOI:10.1108/JD-08-2017-0119]
20. Lopatovska, I., S. Hatoum, S. Waterstraut, L. Novak, & S. Sheer. 2016b. Not just a pretty picture: visual literacy education through art for young children. Journal of Documentation 71 (6): 1197-1227 [DOI:10.1108/JD-02-2016-0017]
21. Lundblad, P. 2013. Applied geovisual analytics and storytelling. Link ̈oping, Sweden: Linkoping University, Department of Science and Technology.
22. Metros, S. E. 2008. The educator's role in preparing visually literate learners. Theory into Practice 47 (2): 102-109. [DOI:10.1080/00405840801992264]
23. O'Neil, K. E. 2011. Reading pictures: developing visual literacy for greater comprehension. The Reading Teacher 65 (3): 214-223. [DOI:10.1002/TRTR.01026]
24. Özkubat, S., & I. Ulutaş. 2017. The effect of the visual awareness education program on the visual literacy of children aged 5-6. Educational Studies 44 (3): 313-325. [DOI:10.1080/03055698.2017.1373632]
25. Rice, D. 1988. Vision and culture: the role of museums in visual literacy. The Journal of Museum Education 13 (3): 13-17.
26. Rice, D. 1989. Museums and visual literacy. Journal of Aesthetic Education 23 (4): 95-99. [DOI:10.2307/3333035]
27. Santas, A., & L. Eaker. 2016. The eyes know it? Training the eyes: a theory of visual literacy. Journal of Visual Literacy 28 (2): 163-185. [DOI:10.1080/23796529.2009.11674667]
28. Schwartz, J. 2018. Visual literacy: academic libraries address 21st century challenges. Emerald subscription 46 (4): 479-499. [DOI:10.1108/RSR-04-2018-0048]
29. Stephens, Z. D., S. Y. Lee, F. Faghri, R. H. Campbell, C. Zhai, M. J. Efron, & G. E. Robinson. 2015. Big data: Astronomical or genomical? PLoS Biology 13 (7):e1002195. [DOI:10.1371/journal.pbio.1002195]
30. Stokes, S. 2001. Visual literacy in teaching and learning: a literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education 1 (1): 10-19.
31. Supsakova, B. 2016. Visual literacy for the 21st century. International E-Journal of Advances in Education 2 (5): 202-208. [DOI:10.18768/ijaedu.07737]
32. Thompson, D. S. 2019. Teaching students to critically read digital images: a visual literacy approach using the DIG method. Journal of Visual Literacy 38 (1-2): 110-119. [DOI:10.1080/1051144X.2018.1564604]
33. Tüzel, S. 2013. Investigation of the prospective Turkish teachers' views regarding multimodal literacy teaching. Journal of Theory and Practice in Education 2 (9): 133-151.
34. Williams, T. L. 2007. Reading' the painting: exploring visual literacy in the primary grades. The Reading Teacher 60 (7): 636-642. [DOI:10.1598/RT.60.7.4]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.