شناسنامه

  مقدمه

  فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه 1351 منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و در زمستان 1390 با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» ادامه یافت. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.

  اهداف

 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات هدف‌های زیر را دنبال می‌کند:

  محدوده

  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات گزارش‌ پژوهش‌های اصیل، پیشرفت‌های جاری، و موضوعهای روز را در حوزه‌های بازنمایی و سازماندهی اطلاعات و دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کنترل مستندنام‌ها و موضوع، اصطلاح شناسی، هستی شناسی، استانداردهای فراداده‌ای، تعامل انسان – رایانه، وب و موتورهای کاوش، پردازش زبان طبیعی، نظامهای مدیریت محتوا، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، علم‌سنجی و تولید علم منتشر می‌سازد که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و خارجی منتشر نشده و در دست داوری و انتشار نیز نباشد.

 

  اصول اخلاقی

  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات عضو «کمیته اخلاق انتشارات» است و از اصول آن پیروی می‌کند.

 

 

  مخاطبان اصلی

  مخاطبان فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات را استادان دانشگاه و دانشجویان رشته‌های مرتبط، و پژوهشگران و کارگزاران حوزه‌های مرتبط تشکیل می‌دهند.

 

  محتوا

  فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات حاوی مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های کتابداری و اطلاع رسانی، اطلاع سنجی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، اصطلاح شناسی، جامعه اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات و زبان شناسی رایانه ای و سایر زمینه های مرتبط در عرصه علوم اطلاعات است را منتشر می سازد

 

  اعتبار علمی

  فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات براساس نامه شماره 199265 تاریخ 5/10/90 از شماره زمستان 1390 با عنوان پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات و با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می‌شود.

 

 

  نمایه

 این نشریه در حال حاضر با عنوان سابق فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی LISA و SCOPUS و ISC نمایه می‌شود.

 

  شاپا (چاپی): 8223-2251

  شاپا (الکترونیکی): 8231-2251 

  مدیران و همکاران

  هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا)

 

  دکتر مهری پریرخ

              استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر حمیدرضا جمالی‌مهموئی

‌              دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

  دکتر نجلا حریری

             دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات تهران

  دکتر سید رحمت‌الله فتاحی

             استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر جعفر مهراد

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

  دکتر نرگس نشاط

  دانشیار کتابخانه ملی و سازمان اسناد جمهوری اسلامی ایران

 

   

 

 

 

 

 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در گذر زمان

  مدیر مسئول:

  سیدامید فاطمی (1387- )

  حسین غریبی (1372 -1387)

  محمد نقی مهدوی (1363 - 1364)

  زیر نظر: جلال مساوات، حسین دانشی، مصطفی سیدصادق، علی سینایی 1352

  زیر نظر: پرویز مهاجر، مهرانگیز حریری، جلال مساوات، احمدمیرزاده (1351-1352)

  سردبیر:

  سیدرحمت‌الله فتاحی (1387- )

  صالح اولیا (1385-1387)

  حسین غریبی (1372-1384)

  جلال مساوات (1363-1364)

  حسین دانشی به همراه جلال مساوات، مصطفی سیدصادق، علی سینایی، پرویز مهاجر، مهرانگیز حریری و احمد میرزاده (1351-1355)

 

 

  داوران (به ترتیب الفبا)

  دکتر شعله ارسطوپور

  دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر سعید اسدی

  دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

  استادیار گروه کتابداری دانشگاه‌ آزاد همدان

 دکتر امیر رضا اصنافی

  دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر ابراهیم افشار زنجانی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه اصفهان

 

 

  دکتر فهیمه باب‌الحوائجی

  استادیار گروه کتابداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر مهری پریرخ

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر زاهد بیگدلی

  استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

  رئیس پژوهشکده علم سنجی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

 دکتر محسن حاجی زین العابدینی

  استادیار مرکز اطلاعات و مدارک کشاورزی

  دکتر عباس حری

  استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

  دکترنجلا حریری

  استادیار گروه کتابداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر محمد حسن‌زاده

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر مظفر چشمه سهرابی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

  دکتر محمد رضا داورپناه

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر زهیر حیاتی

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

  دکتر سعید رضایی شریف آبادی

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء

  دکتر رسول زوارقی

 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

  دکتر عاطفه شریف

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتراعظم صنعت جو

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر ثریا ضیایی

 

  دکتر سید مهدی طاهری

  دکتر زهره عباسی

 دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 

  دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر فریده عصاره

  استاد گروه کتابداری و اطلاع ‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر حمید علیزاده

  استادیار مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

  داریوش علیمحمدی

  مربی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت معلم

  دکتر امیر غائبی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء

  دکتر رحمت الله فتاحی

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر علی‌حسین قاسمی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر مرتضی کوکبی

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر شیما مرادی

 دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر رویا مکتبی

  دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر جعفر مهراد

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

  دکتر یزدان منصوریان

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت معلم

  دکتر نرگس نشاط

  دانشیار کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران

  دکتر نادر نقشینه

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

  دکتر حمزه‌علی نورمحمدی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

  دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

  دکتر محسن نوکاریزی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند

 CAPTCHA code
دفعات مشاهده: 14120 بار   |   دفعات چاپ: 2070 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 497 بار   |   0 نظر


تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb