دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 81، اردیبهشت 1394 
بازنمون تصویری دانش در رشته‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

صفحه 631-645

افسون ثابت پور؛ غلامرضا فدایی؛ نادر نقشینه؛ وفا قبادپور