دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 93، خرداد 1397 
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی: رویکردهای ملی و بین‌المللی

صفحه 1013-1040

اسماعیل وزیری؛ نادر نقشینه؛ عبدالرضا نوروزی چاکلی


ارائه چارچوبی مفهومی برای تعریف عملیاتی از محتوا

صفحه 1207-1230

حمید رضا خدمتگزار؛ پیام حنفی زاده؛ مهدی علیپور حافظی