دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 95، آذر 1397 
توسعه چارچوب مفهومی جهت ره‌نگاری مدیریت دانش سازمانی؛ تحلیل محتوای کیفی

صفحه 171-204

صبا صارمی نیا؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ غلامعلی منتظر


روش ردیابی چشم در تعامل انسان-رایانه؛ بررسی فرایند تعامل بر پایه داده‌های حرکات چشم

صفحه 349-374

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی


بررسی تطبیقی اصطلاح‌نامه معارف اسلامی و اصطلاح‌نامه علوم قرآنی

صفحه 429-454

تورج حیدری؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ الهام بساطی