دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 98، شهریور 1398 
استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه

صفحه 1669-1700

جواد تقی زاده نایینی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


کیـفیت محتوای وب‌سایت‌های دانشگاه‌های صنعتی ایـران: یک مطالعه وب‌سنجی

صفحه 1701-1734

علی مردانی نژاد؛ فرشید دانش؛ حسین سعادت؛ سید محمدرضا دربانی


تحلیلی بر تاثیر سئو بر روی رتبه وب سایت دانشگاه‌ها

صفحه 1799-1822

معصومه کهزادی سیف آباد؛ محمد جواد شایگان فرد