دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 106، تیر 1400 
تحلیل‌گر تصریفی فارسی معاصر

صفحه 945-969

داوود حیدرپور؛ الهام سبط؛ محمود بی‌جن‌خان؛ مصطفی صالحی؛ هادی ویسی


ارائه مدل اینترنت انرژی برای مدیریت بهینه انرژی با رویکرد ساختاری-تفسیری

صفحه 1049-1080

میر حمید تقوی؛ پیمان اخوان؛ روح‌اله احمدی؛ علی بنیادی نائینی


استخراج ویژگی‌های متنی و معنایی در یادگیری رتبه‌بندی جهت بازیابی اسناد وب

صفحه 1081-1112

محدثه محجوب؛ فائزه انسان؛ ساناز کشوری؛ پرستو جعفرزاده؛ محمد امین کیوان زاد


استخراج هوشمند مرز فراداده و متن در پایان‌نامه‌های فارسی با رویکرد BA_SVM

صفحه 1159-1179

محدثه رهنما؛ سیدمحمدحسین هاشمی‌نژاد؛ جلال‌الدین نصیری