دوره و شماره: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 109، فروردین 1401 
واکاوی نظام معنایی گفتمان سازماندهی اطلاعات دیجیتال در برچسب‌گذاری اجتماعی

صفحه 781-806

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مهرداد چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


واکاوی مدل رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی سلامت محور کارکنان بالینی از طریق مداخله آموزشی

صفحه 953-978

شهرزاد غلامی؛ سعید رضایی شریف‌آبادی؛ اردشیر علیزاده شهریور؛ سولماز فرخزاد


تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها

صفحه 979-1010

مهدی زاهدی نوقابی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ جواد صالحی فدردی؛ محسن نوکاریزی