شناسنامه نشریه

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دارای پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک ادواری علمی و دارای فرایند هم‌تراز‌خوانی است که اولین شماره آن با نام «نشریه فنی مرکز مدارک علمی» در مهرماه 1351 منتشر گردید و انتشار آن با تغییر نام به «فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی» و «فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات» و در زمستان 1390 با تغییر نام به «پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات» ادامه یافت. مالکیت مادی و معنوی این ادواری به پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران تعلق دارد.

  اهداف

 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات هدف‌های زیر را دنبال می‌کند:

 اصول اخلاقی

  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات عضو «کمیته اخلاق انتشارات» است و از اصول آن پیروی می‌کند.

 

  مخاطبان اصلی

  مخاطبان پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات را استادان دانشگاه و دانشجویان رشته‌های مرتبط، و پژوهشگران و کارگزاران حوزه‌های مرتبط تشکیل می‌دهند.

 قلمرو

  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات حاوی مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های کتابداری و اطلاع رسانی، اطلاع سنجی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، اصطلاح شناسی، جامعه اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات و زبان شناسی رایانه ای، مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات، پردازش و سازماندهی اطلاعات، و سایر زمینه های مرتبط در عرصه علوم اطلاعات است را منتشر می سازد

  اعتبار علمی

  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات براساس نامه شماره 199265 تاریخ 5/10/90 از شماره زمستان 1390 با عنوان پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات و با اعتبار علمی - پژوهشی منتشر می‌شود.

 اساسنامه نشریه

  نمایه

 این نشریه در حال حاضر در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی  LISTA و SCOPUS و ISC نمایه می‌شود.

  شاپا (چاپی): 8223-2251

  شاپا (الکترونیکی): 8231-2251 

  مدیران و همکاران

  هیئت تحریریه (به ترتیب الفبا)

دکتر مهری پریرخ

        دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر نجلا حریری

        دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی،استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات تهران

دکترملوک‌السادات‌حسینی‌بهشتی دکتری زبان‌شناسی،  استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
دکتر سیدمهدی سمائی دکتری زبان‌شناسی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
دکتر سیروس علیدوستی دکتری مدیریت، دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دکتر سید رحمت‌الله فتاحی

        دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

        دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی،استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر جعفر مهراد

        دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی،استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

دکتر نرگس نشاط

        دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی،دانشیار کتابخانه ملی و سازمان اسناد جمهوری اسلامی ایران

   

 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در گذر زمان

  مدیر مسئول:

  سیروس علیدوستی (1393-)

  سیدامید فاطمی (1387- 1393)

  حسین غریبی (1372 -1387)

  محمد نقی مهدوی (1363 - 1364)

  زیر نظر: جلال مساوات، حسین دانشی، مصطفی سیدصادق، علی سینایی 1352

  زیر نظر: پرویز مهاجر، مهرانگیز حریری، جلال مساوات، احمدمیرزاده (1351-1352)

  سردبیر:

  سیدرحمت‌الله فتاحی (1387- )

  صالح اولیا (1385-1387)

  حسین غریبی (1372-1384)

  جلال مساوات (1363-1364)

  حسین دانشی به همراه جلال مساوات، مصطفی سیدصادق، علی سینایی، پرویز مهاجر، مهرانگیز حریری و احمد میرزاده (1351-1355)

  داوران (به ترتیب الفبا)

  دکتر شعله ارسطوپور

  دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر سعید اسدی

  دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

  استادیار گروه کتابداری دانشگاه‌ آزاد همدان

  دکتر امیر رضا اصنافی

 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر ابراهیم افشار زنجانی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه اصفهان

  دکتر فهیمه باب‌الحوائجی

  استادیار گروه کتابداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

   دکتر محمود بابایی    استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
   دکتر صفر بیگ‌زاده    استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

  دکتر مهری پریرخ

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

   دکتر علیرضا ثقه الاسلامی    استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

  دکتر زاهد بیگدلی

  استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی

  دانشیار دانشگاه خوارزمی

 دکتر محسن حاجی زین العابدینی

  استادیار مرکز اطلاعات و مدارک کشاورزی

  دکترنجلا حریری

  استاد گروه کتابداری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر محمد حسن‌زاده

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی   استادیار پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران
  ملیحه درخوش   دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر مظفر چشمه سهرابی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

  دکتر محمد رضا داورپناه

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر فریبرز درودی   استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

  دکتر زهیر حیاتی

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

  دکتر سعید رضایی شریف آبادی

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء

 دکتر محمد زره‌ساز    استادیار دانشگاه خوارزمی

  رسول زوارقی

   استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تبریز

  دکتر عاطفه شریف

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتراعظم صنعت جو

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

   دکتر سید مهدی طاهری    استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبایی

  دکتر فریده عصاره

  استاد گروه کتابداری و اطلاع ‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر مهدی علیپور حافظی   استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

  دکتر حمید علیزاده

  استادیار مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

  دکتر داریوش علیمحمدی

  استادیار دانشگاه خوارزمی

  دکتر امیر غائبی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء

  دکتر رحمت الله فتاحی

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر علی‌حسین قاسمی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر مرتضی کوکبی

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

   دکتر آزاده محبی   استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

  دکتر شیما مرادی

 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  دکتر رویا مکتبی

  دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

  دکتر جعفر مهراد

  استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز

  دکتر یزدان منصوریان

  دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه خوارزمی

   دکتر لیلا نامداریان   استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

  دکتر نرگس نشاط

  دانشیار کتابخانه ملی و مرکز اسناد جمهوری اسلامی ایران

  دکتر نادر نقشینه

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

  دکتر حمزه‌علی نورمحمدی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

  دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد

  دکتر محسن نوکاریزی

  استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند

 


دفعات مشاهده: 26891 بار   |   دفعات چاپ: 2746 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 614 بار   |   0 نظر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb