راهنمای پدیدآوران

  ۱. هدف و موضوع

  هدف اصلی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، انتشار نتایج پژوهش‌ها، آرا، و اندیشه‌‌های فرهیختگان در زمینه‌‌های بازنمایی و سازماندهی اطلاعات و دانش، ذخیره و بازیابی اطلاعات، کنترل مستندنام‌ها و موضوع، اصطلاح‌شناسی، هستی‌شناسی، استانداردهای فراداده‌ای، تعامل انسان – رایانه، وب و موتورهای کاوش، پردازش زبان طبیعی، نظام‌های مدیریت محتوا، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، علم‌سنجی و تولید علم است. مخاطبان اصلی این فصل‌نامه را استادان و دانشجویان رشته‌‌های مرتبط،‌ و پژوهشگران و کارگزاران حوزه‌‌های مرتبط تشکیل می‌دهند. بر این اساس، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌های اصیل،‌ پیشرفت‌های جاری‌، و موضوع‌های روز را به شکل مقاله‌‌های پژوهشی به زبان فارسی منتشر می‌سازد.

 

  ۲. اصول اخلاقی

  پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، عضو «کمیته اخلاق انتشارات» است و از اصول آن پیروی می‌کند.

  ۳. پذیرش نوشته‌‌ها

  مقالات دریافتی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

  ۱- مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

  ۲- پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

  ۳- متن مقاله باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

  ۴- مقاله‌ها باید دارای چکیده مبسوط انگلیسی (۴۰۰ واژه) و چکیده مبسوط فارسی (۴۰۰ واژه) باشد.

  نوشته‌‌های ارائه شده به پژوهشنامه در دو مرحله از سوی سردبیر داوری و با تأیید هیئت تحریریه منتشر می‌شوند. در مرحله اول داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع پژوهشنامه هم‌خوان و متناسب با سطح علمی آن باشند و پیش‌تر منتشر یا برای بررسی به نشریه دیگری ارائه نشده باشند. این نوشته‌‌ها باید بر اساس این راهنما تدوین و به پژوهشنامه ارائه شده باشند. در مرحله دوم داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که از لحاظ محتوا دارای اعتبار کافی؛ به صورت مستند نوشته‌ شده؛ از روش‌های معتبر بهره‌ برده؛ در نتیجه پژوهش و مطالعه پدیدآور(ان) حاصل شده؛ از لحاظ موضوع دارای اهمیت کافی؛ و دارای ساختار و نگارشی علمی و روان باشند. فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد. انتشار نوشته‌ها در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پس از پذیرش از سوی داوران،‌ با دریافت «کپی‌رایت» از پدیدآور(ان) صورت می‌پذیرد.

  نکات اصلی شیوه نگارش نشریه

  ۱- متن مقاله حداکثر در ۲۰ صفحه A۴ با فاصله یک‌ سانتی‌متر بین سطرها و حاشیه‌های ۳ سانتی‌متر از هر طرف (به شکل یک ستونه) در نرم‌افزار وُرد تایپ شود.

  ۲- نوع قلم فارسی B Zar معمولی و با اندازه ۱۳ برای متن و B Zar تیره با اندازه ۱۱ برای عنوان‌ها و نوع قلم انگلیسی Times New Roman با اندازه ۱۲ است.

  ۳- در نگارش متن، اصول نگارش زبان فارسی رعایت شود.

  ۴- اجزای مقاله به شرح زیر تنظیم می‌شود .

  ۴-۱- صفحه اول

  § عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی پدیدآور(ان) (نام پدیدآور رابط با * مشخص شود)

  § مرتبه علمی و وابستگی سازمانی هر یک از نویسندگان

  § نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و رایانامه (پست‌الکترونیکی) هر یک از نویسندگان

  § چکیده مقاله در حداکثر ۴۰۰ کلمه به همراه پنج کلیدواژه اصلی

  ۴-۲- ساختار متن اصلی مقاله

  § بدنه اصلی مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

  § جدول‌ها و نمودارها به ترتیب (و از راست به چپ) شماره‌گذاری می‌شود. عنوان جدول در بالا و عنوان شکل‌ها در زیر آن‌ها درج شود.

  § پانویس‌ها در انتهای هر صفحه درج شود.

  § پیوست‌ها و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از استنادها آورده شوند.

  § استناد به مراجع بر اساس اطلاعات کامل «شیوه‌نامه ایران» باشد.

  § چکیده مبسوط مقاله به زبان دوم (۴۰۰ واژه)، به همراه پنج کلیدواژه اصلی

    ۴-۳. متن. متن نوشته شامل مطالب اصلی نوشته است که معمولاً با مقدمه آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. در صورتی که نوشته دارای پیوست‌هایی باشد،‌ این پیوست‌ها پس از فهرست منابع قرار می‌گیرند. در متن نوشته، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

  § نگارش متن نوشته بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می‌گیرد.

  § شکل‌ها و جدول‌ها و سایر موارد غیر از متن در فایلی جداگانه ارسال شود.

  § از واژه‌های غیرفارسی در متن اصلی (به جز استناد به منابع غیرفارسی) استفاده نمی‌شود.

  § در نگارشِ فارسیِ نام‌هایِ خارجی، هر نام به‌صورت جداگانه داخل گیومه [«...»] قرار می‌گیرد.

  § معادل غیرفارسی واژه‌های جدید یا نامأنوس در پانوشت می‌آیند.

  § به تمامی شکل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها، پانوشت‌ها، و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آن‌ها اشاره شود.

  § پانوشت‌ها در پایین هر صفحه و با شماره‌های پیاپی تنظیم و حرف اول پانوشت‌های انگلیسی (به جز نام‌های خاص، سرواژه‌ها، و کوته‌نوشت‌ها) کوچک نوشته می‌شوند.

  § پیوست‌های نوشته در آخرین بخش آن می‌آیند. پیوست‌ها به ترتیب حرف‌های الفبای فارسی [پیوست «الف»، پیوست «ب»، پیوست «پ»، ...] نام‌گذاری و شماره صفحه‌های آن‌ها در ادامه متن اصلی تنظیم می‌شوند.

  § در بخشی با نام «قدردانی» که در پایان نوشته و پیش از فهرست منابع می‌آید، به هر نوع حمایت یا کمکی که برای نگارش نوشته از سوی سازمان‌ها یا افراد صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.

  § استناد به منابع انگلیسی به صورت انگلیسی و برای منابع فارسی به فارسی انجام می‌شود.

  § منبع جدول‌ها و نمودار‌ها در عنوان آن‌ها (در صورت وجود) ذکر می‌شوند.

  § فهرست منابع به ترتیب فارسی و انگلیسی و در پایان نوشته (پیش از پیوست‌ها ـ در صورت وجود) تنظیم می‌شود.

  § استناد به منابع در متن مقاله و فهرست منابع آن، به صورت نویسنده ـ تاریخ، مانند مثال‌های زیر، و بر اساس شیوه‌نامه ایران (از انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) صورت می‌گیرد.

  کتاب با یک نویسنده:

  نگارش در فهرست منابع: فرشاد، مهدی. ۱۳۶۴. ساختمانهای پوسته‌ای . شیراز: دانشگاه شیراز.

  استناد درون متن: (فرشاد ۱۳۶۴، ۹۸)

  Adams, Hanry. ۱۹۱۸. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton.

  (Adams ۱۹۱۸)

  کتاب با دو نویسنده:

  دیانی، محمدحسین، و محمدرضا داورپناه. ۱۳۸۱. مفاهیم و روشهای بازیابی اطلاعات در نظامهای کتابخانه‌های رایانه‌ای ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی، مؤسسه چاپ و انتشارات.

  (دیانی و داورپناه ۱۳۸۱)

  Unwin, Liam P., and Joseph Galway. ۱۹۸۴. Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press.

  (Unwin and Galway ۱۹۸۴, ۲۳, ۲۸-۲۹)

  کتاب با سه نویسنده:

  صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. ۱۳۷۲. موزه‌های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

  (صارمی، رفیعی، و امانی ۱۳۷۲، ۵۶-۵۸، ۹۸)

  Brett, R. D., S. W. Johnson, and C. R. T. Bach. ۱۹۸۹. Mastering string quartets. San Francisco: Amati Press.

  (Brett, Johnson, and Bach ۱۹۸۹, ۳۳)

  کتاب با بیش از سه نویسنده:

  اکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشی طوسی،‌ حسن سلطانی‌فر، و احمد نمایی. ۱۳۷۲. فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگلیسی ـ فارسی. مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.

  (اکبری و دیگران ۱۳۷۲)

  Sanders, G. S., T. R. Brice, V. L. de Santid, and C. C. Ryder. ۱۹۸۹. Prediction and prevention of famine. Los Angeles: Timothy Peters.

  (Sanders et al. ۱۹۸۹)

  کتاب ترجمه شده به فارسی:

  خلیل، طارق. ۱۹۹۳. مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. ۱۳۸۱. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  (خلیل ۱۹۹۳، ۵۳)

  کتاب الکترونیکی:

  بابایی، محمود. ۱۳۸۲. نشر الکترونیکی. ویراسته علی‌حسین قاسمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm (دسترسی در ۹/۵/۱۳۸۵).

  (بابایی ۱۳۸۲)

  فصلی از یک کتاب:

  نوروزی چاکلی، عبدالرضا. ۱۳۸۴. جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ویراسته محسن زین‌العابدینی، ۱۲۱-۱۵۳. تهران: کتابخانه ملی.

  (نوروزی چاکلی ۱۳۸۴، ۱۴۰)

  Phibbs, Brendan. ۱۹۸۷. Herrlisheim: Diary of a battle. In The other side of time: A combat surgeon in World War II, ۱۱۷-۶۳. Boston: Little, Brown .

  (Phibbs ۱۹۸۷)

  مقاله با یک نویسنده: *

  بنی‌اسدی، نازنین. ۱۳۸۳. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی ۳۴ (۲): ۶۵-۹۶.

  (بنی‌اسدی ۱۳۸۳)

  Bennett, John W. ۱۹۴۶. The interpretation of Puebio culture: A question of values. Southwestern Journal of Anthropolgy ۲۷ (۳): ۳۶۱-۳۷۴.

  (Bennett ۱۹۴۶)

  مقاله الکترونیکی:

  گزنی، علی. ۱۳۷۹. طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی. علوم اطلاع‌رسانی ۱۶ (۱-۲). http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/ ۱۶/۱۶_۱_۲_۷_abs.htm (دسترسی در ۳/۷/۱۳۸۵) .

  (گزنی ۱۳۷۹)

  مدارک پیوسته:

  پازکی ، زهرا. ۱۳۸۴. مقدمه‌ای بر دیابت (مرض قند). http://www.bpums.com/bimariha/ diabet/diabet.htm (دسترسی در ۱۸/۷/۱۳۸۵).

  ( پازکی ۱۳۸۴)

  Ajzen, Icek. ۲۰۰۲. The theory of planned behavior. http://www.people.umass.edu/ aizen/tpb.diag.html (accessed ۲۰ Feb. ۲۰۰۵).

  (Ajzen ۲۰۰۲)

  ۵ . حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی

  ۵-۱. نوشته در محیط واژه‌پرداز Word ۲۰۰۳ یا نسخه‌های بالاتر حروف‌نگاری شده است.

  ۵-۲. اندازه جدول‌ها و نمودارها با پهنای بیشینه (width) ۱۳/۵ و ارتفاع بیشینه (height) ۲۱/۵ سانتی‌متر و به صورت عمودی (portrait) ترسیم می‌شوند. جدول‌ها و نمودارهای بزرگ را می‌توان به صورت افقی (landscape) نیز تنظیم کرد. عنوان جدول‌ها در بالا و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها نوشته می‌شوند. شماره جدول‌ها و شکل‌ها در عنوان آن‌ها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند [مانند: جدول ۲. توزیع فراوانی...]. در جدول‌ها و نمودار‌ها از ترام (زمینه رنگی یا خاکستری) استفاده نمی‌شود.

  ۵-۳. فرمول‌ها چپ‌چین و با شماره مشخص می‌شوند. شماره فرمول‌ها با رقم و بدون نگارش واژه «شماره» می‌آیند [مانند: فرمول ۴].

  ۵-۴. عنوان‌های اصلی نوشته با شماره «۱» به بعد و عنوان‌های فرعیِ زیر هر عنوان اصلی با شماره‌های مرکب تعیین می‌شوند [مانند: ۱-۱.، ۱-۲.، ... و ۱-۱-۱.، ۱-۱-۲. ...].

  ۵-۵. تصویرها حداکثر به اندازه ۲۱/۵ در ۱۳/۵ سانتی‌متر و با وضوح دست‌کم dpi ۶۰۰ تولید یا اسکن می‌شوند.

  ۵-۶. تمام صفحه‌های نوشته از صفحه عنوان تا پایان آن، شماره‌گذاری می‌شوند. شماره‌گذاری از یک شروع و به ترتیب ادامه می‌یابد.

  ۶. نامه همراه

  همراه با نوشته‌ای که از طریق سایت ارائه می‌شود، باید یک نامه نیز از سوی پدیدآور (اگر تنها یک پدیدآور داشته باشد) یا پدیدآور رابط (اگر چند پدیدآور داشته باشد) به شکل زیر به پژوهشنامه ارسال شود.

  به: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

  موضوع: ارائه نوشته

  با سلام؛

  این‌جانب «نام و نام خانوادگی»، نویسنده/ نویسنده رابط «عنوان کامل نوشته» با ارائه آن به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ضمن پذیرش مسئولیت محتوای آن، متعهد می‌شوم که این نوشته حاصل کار پدیدآور(ان) اعلام شده است و پیش‌تر به هیچ صورتی منتشر و هم‌زمان نیز به هیچ نشریه دیگری برای بررسی ارائه نشده است و تا زمان اعلام نتیجه داوریِ این پژوهشنامه نیز ارائه نخواهد گردید. در صورتی که نوشته دارای چند پدیدآور باشد، اینجانب به عنوان پدیدآور رابط متعهد می‌شوم که پدیدآور(ان) دیگر آن از محتوای نوشته و تعداد و ترتیب نام پدیدآوران آگاهی کامل دارند و آن‌ها را تأیید می‌کنند. افزون بر این اعلام می‌دارم که اگر این نوشته برای انتشار در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پذیرفته شود، پدیدآور(ان) آمادگی انتقال کامل «کپی‌رایت» آن را به این پژوهشنامه دارند.

  اینجانب در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود، مسئولیت تمامی عواقب آن را بر عهده خواهم گرفت.

  نام و نام خانوادگی ـ تاریخ

  ۷. ارائه نوشته از طریق سایت فصلنامه

  پدیدآوران باید نوشته خود را از طریق سایت پژوهشنامه به نشانی http://jipm.irandoc.ac.ir ارائه کنند. به این منظور توصیه می‌شود ابتدا «راهنمای ارسال مقاله» در گزینه «برای نویسندگان» مطالعه شود.

  ۸ . ملاحظات افزوده

  ۸-۱. ارائه‌کننده نوشته می‌تواند فرد یا افرادی را برای داوری نوشته خود به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پیشنهاد کند. چنین افرادی باید دارای مدرک دکترای مرتبط با موضوع نوشته، صاحب‌نظر در زمینه موضوع نوشته، و دارای پست هیئت علمی در یکی از مؤسسه‌های آموزش عالی یا پژوهشی داخل یا خارج کشور باشند. پژوهشنامه الزامی در استفاده از افراد معرفی شده برای داوری نوشته‌ها ندارد.

  ۸-۲. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات مقاله‌های دریافتی را بازنمی‌گرداند و در اصلاح و ویرایش آنها آزاد است.

  ۸-۳. پذیرش و انتشار نوشته‌ها در پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات به معنای تأیید محتوای آن‌ها از سوی این پژوهشنامه نیست و مسئولیت نهایی هر نوشته بر عهده پدیدآور(ان) آن خواهد بود.

  ۸-۴. دریافت نوشته‌ها و نتیجه داوری آن‌ها در هر مرحله از طریق پست الکترونیکی به آگاهی پدیدآور یا پدیدآور رابط مقاله خواهند رسید.

  ۸-۵. در صورتی‌که پدیدآوری مایل به دریافت نتیجه داوری نوشته خود به صورت کتبی و در قالب نامه‌ای چاپی باشد، می‌تواند پس از دریافت نامه الکترونیکی، موضوع را از طریق پست الکترونیکی یا تلفن به آگاهی دفتر پژوهشنامه برساند.


  * برای مقاله‌ای با نویسندگانی بیشتر از یک نفر، اطلاعات مربوط به نویسندگان مقاله مانند نویسندگان کتاب خواهد بود.


دفعات مشاهده: 57589 بار   |   دفعات چاپ: 2385 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 512 بار   |   0 نظر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb