پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- حقوق و مسئولیت محتوا
حقوق

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بیانیه کپی‌رایت»

    استفاده از محتوا و اطلاعات این سایت، با رعایت کامل «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب سال 1348 و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون قابل انجام و افزون بر آن محدود به شرایط اختصاصی زیر است:

 

اطلاعاتی مانند مقاله و کتاب که از سوی ناشران دیگر منتشر شده‌اند، تنها برای خواندن و کاربرد علمی قابل استفاده هستند و هر گونه بازتولید تمام یا بخشی از آنها، به هر صورت از جمله به شکل چاپی و الکترونیکی و ذخیره‌سازی آنها به هر صورت از جمله با وسایل الکترونیکی ممنوع است.

 

انتشار متن کامل اطلاعات بدون دریافت اجازه کتبی دارنده سایت به هر صورت از جمله به شکل چاپی و الکترونیکی ممنوع است.

 

هر گونه نقل قول باید با استناد کامل از جمله نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان مطلب، تاریخ انتشار، و نشانی اینترنتی (یو‌.آر.ال.) آن باشد.

 

استفاده از بخشهایی که نیاز به ارائه «نام کاربری» و «گذرواژه‌» دارند، برای افرادی که از سوی دارنده سایت مجاز اعلام نشده‌اند، ممنوع و تنها محدود به افرادی است که از دارنده سایت «نام کاربری» و «گذرواژه» دریافت داشته‌اند. استفاده از «نام کاربری» و «گذرواژه» دیگران ممنوع است.

 

هر گونه استفاده تجاری از محتوا و اطلاعات این سایت، بدون دریافت اجازه کتبی دارنده سایت ممنوع است.

 

هر گونه تقلید از شکل و ساختار این سایت ممنوع است.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.171.21.fa
برگشت به اصل مطلب