پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران ـ‌ خیابان انقلاب ـ چهارراه فلسطین ـ ساختمان ـ شماره 1090 ـ پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران ـ دفتر نشریه پردازش و مدیریت اطلاعات ـ طبقه چهارم- اتاق 414 شماره تماس: 66494980 -021 داخلی 274 (خانم ستاره مدرسی) jipm@irandoc.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.176.41.fa
برگشت به اصل مطلب