پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- صفحه اصلی
کد موقت کد موقت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۷ | 
1cd1b69edf77ec3
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات:
http://jipm.irandoc.ac.ir/find.php?item=1.66.46.fa
برگشت به اصل مطلب