برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (31744 مشاهده)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995) (30647 مشاهده)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (29985 مشاهده)
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379) (27386 مشاهده)
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین (27193 مشاهده)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (26867 مشاهده)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26497 مشاهده)
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد (26367 مشاهده)
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388 (26302 مشاهده)
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی (24703 مشاهده)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 (24637 مشاهده)
حق مؤلف در محیط دیجیتالی (24428 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی (23369 مشاهده)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (22453 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (22450 مشاهده)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383) (22148 مشاهده)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (21927 مشاهده)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (21489 مشاهده)
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک (21204 مشاهده)
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه (21175 مشاهده)
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران) (20970 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (20808 مشاهده)
بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی (20569 مشاهده)
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع (20540 مشاهده)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (20519 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (45172 دریافت)
آئین چکیده نویسی (29297 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26995 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (23355 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (20601 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (14827 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (14444 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (12771 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9949 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (9843 دریافت)
پردازش گروه اسمی (9122 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (8968 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8576 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (8559 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (8556 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (8109 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (7954 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7793 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (7234 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (7132 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (7039 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6843 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (6832 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6587 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (6324 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای پدیدآوران ( 46086 بازدید)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 21572 بازدید)
اطلاعات تماس ( 14733 بازدید)
حقوق ( 12271 بازدید)
مسئولیت محتوا ( 11693 بازدید)
شیوه نامه ایران ( 11360 بازدید)
خوش آمدید ( 4414 بازدید)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 1873 بازدید)
گاه شمار ( 1861 بازدید)
test ( 1654 بازدید)
صدای مشتری ( 1554 بازدید)
صدای مشتری ( 1550 بازدید)
انتقاد و پیشنهاد ( 1520 بازدید)
صدای مشتری ( 1496 بازدید)
صدای مشتری ( 1456 بازدید)
اطلاعیه ( 1048 بازدید)
تصویر جلد ( 678 بازدید)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 329 بازدید)
کد موقت ( 324 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق ( 831 ارسال)
مسئولیت محتوا ( 755 ارسال)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 615 ارسال)
خوش آمدید ( 606 ارسال)
راهنمای پدیدآوران ( 512 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
انتقاد و پیشنهاد ( 30 ارسال)
test ( 30 ارسال)
اطلاعات تماس ( 10 ارسال)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 6 ارسال)
شیوه نامه ایران ( 6 ارسال)
داوران همکار (به ترتیب حروف الفباء) ( 5 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
حقوق ( 2628 چاپ)
مسئولیت محتوا ( 2372 چاپ)
راهنمای پدیدآوران ( 2032 چاپ)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 1592 چاپ)
خوش آمدید ( 1558 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1253 چاپ)
شیوه نامه ایران ( 760 چاپ)
صدای مشتری ( 617 چاپ)
test ( 583 چاپ)
صدای مشتری ( 574 چاپ)
صدای مشتری ( 563 چاپ)
انتقاد و پیشنهاد ( 562 چاپ)
صدای مشتری ( 499 چاپ)
تصویر جلد ( 230 چاپ)
گاه شمار ( 160 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 119 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 109 چاپ)
کد موقت ( 86 چاپ)
اطلاعیه ( 86 چاپ)
    ... آمار بیشتر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb