برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (44717 دریافت)
آئین چکیده نویسی (28481 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26646 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (22749 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (20270 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (14453 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (14246 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (12419 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9745 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (9356 دریافت)
پردازش گروه اسمی (8925 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (8479 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8442 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (8166 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (8147 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (7916 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7610 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (7578 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (6990 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (6826 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (6638 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6596 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6379 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (6351 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (6116 دریافت)
بررسی تأثیر رفتار تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: سازمان فضایی ایران) (5849 دریافت)
پارامتر هسته و نمایه سازی مقایسه ای بین گروه اسمی انگلیسی و فارسی (5790 دریافت)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (5643 دریافت)
نقش اطلاعات و ارتباطات در جهان امروز (5622 دریافت)
استفاده از تکنیک دیمتل فازی برای رتبه بندی راهبردهای مدیریت دانش (5621 دریافت)
ارزیابی سطح تعالی سازمانی با استفاده از مدلEFQM: مطالعه موردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (5608 دریافت)
کاربرد روش‌های خوشه‌بندی در ترسیم نقشه‌های علم: مورد‌کاوی نقشه علم مدیریت شهری (5455 دریافت)
وب نامرئی (5421 دریافت)
سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی این شبکه‌ها در ایران (5396 دریافت)
بررسی شکاف دیجیتالی بین نسل‌ها از نظر آشنایی، علاقه، و استفاده از فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات (5380 دریافت)
ارزیابی نمایه و نمایه‌سازی: معیارها و استانداردها (5378 دریافت)
کاربرد مدیریت دانش در سنجش درجه‌ی بلوغ سازمانی (5311 دریافت)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (5261 دریافت)
نقش منابع هوشمند در مدیریت دانش (5244 دریافت)
بازیابی اطلاعات در وب: فراتر از موتورهای جستجوی کنونی (5210 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل ریسک رایانش ابری در سازمان های دولتی (5183 دریافت)
تجزیه و تحلیل نیازمندی‏های کاربران سیستم‏های اطلاعاتی با استفاده از روش نشانه‏شناسی سازمانی (5145 دریافت)
مقایسه و ارزیابی موتورهای جستجوی معنایی (5125 دریافت)
بازشناسی نوری حروف: مروری بر مباحث نظری و ملاحظات کاربردی با تأکید بر مسائل خاص زبان فارسی (5078 دریافت)
بررسی میزان دسترسی دبیران و بهره‌گیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) (5072 دریافت)
تأثیر فنّاوری اطلاعات بر نظام آموزشی مدارس (4979 دریافت)
فناوری‌های امنیت اطلاعات: با یک دیدگاه طبقه‌بندی (4904 دریافت)
بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول (مطالعه موردی: دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی) (4881 دریافت)
معرفی و آزمون مدل مفهومی پذیرش فنّاوری اطلاعات و خدمات اینترنتی در بین دانشجویان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) (4880 دریافت)
مبانی نیازسنجی اطلاعات (4869 دریافت)
تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی شهر بوشهر) (4703 دریافت)
بررسی برخی فرآیندهای رایج قرض‌گیری در زبان فارسی (4662 دریافت)
سنجش بلوغ همسویی راهبرد‌های فناوری اطلاعات و کسب‌وکار در سازمان؛ مطالعه موردی: شرکت سایپا یدک (4644 دریافت)
بررسی وضعیت خدمات امانت بین کتابخانه‌ای (4625 دریافت)
مبانی برنامه توسعه و کاربردی فناوری ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش (4593 دریافت)
مروری بر نتایج هفت نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (4577 دریافت)
بررسی وضعیت و ضریب تأثیر مجلات علمی کشورهای مسلمان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI): مطالعه‌ای کتاب‌سنجی (4546 دریافت)
طراحی و آزمون مدل سنجش میزان آمادگی سازمانی برای توسعه راهبردی سیستم های اطلاعاتی: (مطالعه موردی یک دانشگاه دولتی) (4479 دریافت)
مروری بر کتاب سنجی، اطلاع سنجی، علم سنجی و کتابخانه سنجی (4477 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی اصول راهنمای استقرارموفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC (4447 دریافت)
عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک و متوسط (4430 دریافت)
تطابق رابط ‏گرافیکی کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‏یابی الیس (4408 دریافت)
نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه (4364 دریافت)
اطلاع‌یابی و رفتار اطلاع‌یابی چیست؟ (4362 دریافت)
الگوی رابطه عوامل مؤثر در استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران: کاربرد روش دلفی (4333 دریافت)
بررسی مهارت جستجوی اطلاعات در منابع الکترونیکی پیوسته در دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران (4274 دریافت)
دوره های عمر سازمان و نظریه مراحل رشد فنّاوری اطلاعات (4264 دریافت)
امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی (4242 دریافت)
بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فرایند جستجوی اطلاعات (4236 دریافت)
ساختاری چندبعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تأمین بر انتقال، اشتراک، و توزیع دانش در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی: با تأکید بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین (4234 دریافت)
اصطلاحنامه: ساختار و شکل (4186 دریافت)
جستجو در اینترنت:آشنایی با موتور جستجوی «گوگل» (4177 دریافت)
استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (4117 دریافت)
  جامعه اطلاعاتی ایران و چالش‌های رویاروی آن (4082 دریافت)
شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران ایران (4073 دریافت)
ارزیابی هستی‌شناسی‌ها: بررسی معیارها، رویکردها و سطوح (ویژه نامه ذخیره،‌بازیابی و مدیریت اطلاعات زمستان 90) (4066 دریافت)
ارائه رویکردی برای مدیریت و سازمان‌دهی اسناد متنی با استفاده از تجزیه‌وتحلیل هوشمند متن (4053 دریافت)
بررسی اثر سرمایه‌گذاری در فنّاوری اطلاعات (IT) بر بهره‌وری سازمان (ویژه‌نامه مدیریت کتابخانه‌ها) (3980 دریافت)
بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد (3950 دریافت)
مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها (3922 دریافت)
تناسب شخصیت و شغل اطلاع‌رسانی (3894 دریافت)
نشر الکترونیکی : مزایا ، معایب دورنگاهی به آینده کاغذ (3874 دریافت)
استفاده از روش‌های داده‌کاوی برای پیش‌بینی سطح خسارت مشتریان بیمه بدنه اتومبیل (3853 دریافت)
تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی سال‌های 1373 تا 1382، موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (3813 دریافت)
عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی اجرایی: یک مطالعه موردی (3785 دریافت)
تحلیلی بر رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی (3779 دریافت)
تحلیل روش‌شناسی پایان‌نامه‌های رشته روانشناسی موجود در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (3763 دریافت)
تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تدوین مدل شایستگی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر اساس تحلیل سرفصل‌ها و نیازهای بازار کار (3739 دریافت)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (3736 دریافت)
بررسی رابطه سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی دانشجویان علوم ارتباطات و علم اطلاعات و دانش شناسی (3719 دریافت)
بررسی میزان استفاده نرم‌‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات (3686 دریافت)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (3634 دریافت)
مدل‌سازی رابطه بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه با انباشت دانش سازمانی با استفاده از رویکرد پویایی نظام (3623 دریافت)
فرایند داوری مقالات در مجلات علمی ایران (3620 دریافت)
بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش (3612 دریافت)
همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان (3602 دریافت)
مطالعه روند پژوهش در حوزه مدیریت دانش در بازه زمانی 2001- 2010 و ترسیم ساختاری از آن (3568 دریافت)
تحلیل رابطه انگیزش و تفکر انتقادی با کاوش ‏اینترنتی ارادی مطالعه موردی : دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران (3526 دریافت)
مفهوم ابرداده و هدف آن (3500 دریافت)
بررسی تألیفات مشترک ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا در پایگاه «وب‌آو‌ساینس» (3490 دریافت)
جمع کل آمار: 2099880

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb