برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (31096 مشاهده)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995) (30290 مشاهده)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (29412 مشاهده)
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین (26702 مشاهده)
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379) (26662 مشاهده)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (26296 مشاهده)
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد (25888 مشاهده)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (25881 مشاهده)
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388 (25713 مشاهده)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 (24063 مشاهده)
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی (24023 مشاهده)
حق مؤلف در محیط دیجیتالی (23903 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی (22663 مشاهده)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (21875 مشاهده)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383) (21684 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (21548 مشاهده)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (21291 مشاهده)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (20943 مشاهده)
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک (20698 مشاهده)
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه (20592 مشاهده)
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران) (20398 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (20122 مشاهده)
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع (20060 مشاهده)
بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی (20010 مشاهده)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (19972 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (44509 دریافت)
آئین چکیده نویسی (28111 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26509 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (22516 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (20086 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (14267 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (14142 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (12258 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9658 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (9189 دریافت)
پردازش گروه اسمی (8796 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8407 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (8321 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (8043 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (7961 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (7849 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7520 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (7460 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (6934 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (6675 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6499 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (6475 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6313 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (6180 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (6043 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای پدیدآوران ( 44296 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 26307 بازدید)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 21572 بازدید)
شناسنامه ( 14055 بازدید)
اطلاعات تماس ( 13738 بازدید)
حقوق ( 12108 بازدید)
مسئولیت محتوا ( 11521 بازدید)
شیوه نامه ایران ( 10684 بازدید)
گاه شمار ( 6118 بازدید)
خوش آمدید ( 4408 بازدید)
تاریخچه عنوان ( 1846 بازدید)
test ( 1434 بازدید)
صدای مشتری ( 1433 بازدید)
صدای مشتری ( 1433 بازدید)
انتقاد و پیشنهاد ( 1403 بازدید)
صدای مشتری ( 1379 بازدید)
صدای مشتری ( 1340 بازدید)
گاه شمار ( 1279 بازدید)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 1031 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق ( 831 ارسال)
مسئولیت محتوا ( 755 ارسال)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 615 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 614 ارسال)
خوش آمدید ( 606 ارسال)
راهنمای پدیدآوران ( 512 ارسال)
شناسنامه ( 497 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
انتقاد و پیشنهاد ( 30 ارسال)
test ( 30 ارسال)
اطلاعات تماس ( 10 ارسال)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 6 ارسال)
شیوه نامه ایران ( 6 ارسال)
شناسنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( 6 ارسال)
داوران همکار (به ترتیب حروف الفباء) ( 5 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شناسنامه نشریه ( 2708 چاپ)
حقوق ( 2590 چاپ)
مسئولیت محتوا ( 2333 چاپ)
شناسنامه ( 2058 چاپ)
راهنمای پدیدآوران ( 1950 چاپ)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 1592 چاپ)
خوش آمدید ( 1553 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1209 چاپ)
شیوه نامه ایران ( 710 چاپ)
صدای مشتری ( 588 چاپ)
test ( 550 چاپ)
صدای مشتری ( 533 چاپ)
صدای مشتری ( 524 چاپ)
انتقاد و پیشنهاد ( 524 چاپ)
صدای مشتری ( 461 چاپ)
گاه شمار ( 359 چاپ)
تصویر جلد ( 230 چاپ)
گاه شمار ( 102 چاپ)
تاریخچه عنوان ( 82 چاپ)
    ... آمار بیشتر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb