برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (31673 مشاهده)
پژوهشی دربارهء نشریات هستهء لاتین دانشکدهء علوم دانشگاه شیراز بر اساس قانون برادفورد و دیدگاه‌ استادان و محققان آن دانشکده(سالهای 2000-1995) (30595 مشاهده)
پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران: بسط مدل پذیرش فناوری (29909 مشاهده)
گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در زمینهء اطلاعات, فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران دوازدهمین اجلاس استینفو(مغولستان, 28 شهریور تا 1 مهر 1379) (27305 مشاهده)
میزان استفاده از مجلات لاتین کتابخانه هنر و تعیین مجلات هسته لاتین (27124 مشاهده)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (26801 مشاهده)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26407 مشاهده)
رابطه خوداستنادی و هم‌آیندی مؤلفان با ضریب تأثیر نشریات در ایران: مطالعه موردی نشریات حوزه اقتصاد (26311 مشاهده)
مقایسه مهارت‌های جستجوی پیوسته بین دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی بندرعباس و رفسنجان در سال‌های 1387- 1388 (26222 مشاهده)
معیارهای ارزیابی کتاب‌های الکترونیکی: سیاهه‌ی پیشنهادی (24641 مشاهده)
نقش ابعاد شخصیت در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران در سال تحصیلی 86-1385 (24590 مشاهده)
حق مؤلف در محیط دیجیتالی (24375 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی در نشریات خارجی (23303 مشاهده)
شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (22389 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (22354 مشاهده)
ارزیابی طرح غدیر از دیدگاه کاربران (تهران 1383) (22092 مشاهده)
بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط رابط نرم‌افزار پارس آذرخش (افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن (21857 مشاهده)
تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاشتی تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008 (21432 مشاهده)
مدل هوشمند سنجش بلوغ سازمان در حوزه کسب و کار الکترونیک (21144 مشاهده)
اندیشه یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی در علوم کتابداری در کشورهای در حال توسعه (21122 مشاهده)
ارائه الگوی کاربردی برای سنجش میزان توانمندی تسهیم دانش (بررسی دانشگاه‌های دولتی تهران) (20919 مشاهده)
نمایه نامه مقالات اطلاع رسانی (20745 مشاهده)
بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی (20519 مشاهده)
اهمیت میزِ مرجع دیجیتالی در کتابخانه‌ها و رهنمودهایی برای طراحی نرم‌افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع (20484 مشاهده)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (20452 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
کاربرد نشانه‌ها در خط فارسی (45099 دریافت)
آئین چکیده نویسی (29126 دریافت)
روش‌های تحقیق مورد استفاده در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال‌های 75 تا 84 (26944 دریافت)
استناد به منابع الکترونیک در مقالات علمی (23234 دریافت)
بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (20527 دریافت)
بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی.‌آی.‌اس.)در ساماندهی مدارک علوم زمین موجود در  مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (14755 دریافت)
فراموشی سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت دانش (14409 دریافت)
عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت) (12731 دریافت)
ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری الکترونیکی (9912 دریافت)
لزوم به‌کارگیری مدیریت دانش در افزایش سطح کیفی فعالیت‌های‌ سازمان‌های نوین (9732 دریافت)
پردازش گروه اسمی (9086 دریافت)
آموزش الکترونیکی: پارادیم جدید در عصر اطلاعات (8879 دریافت)
تفسیر اطلاعات با استفاده از نظریه فیزیک کوانتومی (نظریه کوانتومی اطلاعات) (8541 دریافت)
مروری برمدل‌های بازیابی اطلاعات (8498 دریافت)
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ: روﯾﮑﺮدی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﯽ (8479 دریافت)
الگوی توصیف و تحلیل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (8068 دریافت)
معیارهای ارزیابی ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات: دانسته‌ها و ندانسته‌ها (7860 دریافت)
استانداردهای سواد اطلاعاتی (7757 دریافت)
طراحی سیستم خبره فازی جهت انتخاب استراتژی مدیریت دانش (7191 دریافت)
  مفرد و جمع‌ در نمایه‌سازی (7048 دریافت)
معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی با تاکید بر وب‌سایت‌ها (6997 دریافت)
طرحی نو برای رده‌بندی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (6781 دریافت)
معماری پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیاء و سیستم های توصیه گر برای هوشمند سازی شهر تهران (6707 دریافت)
شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک (6538 دریافت)
دسترسی به اطلاعات در کتابخانه ها: روشها و مسائل (6289 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای پدیدآوران ( 45799 بازدید)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 21572 بازدید)
اطلاعات تماس ( 14567 بازدید)
حقوق ( 12235 بازدید)
مسئولیت محتوا ( 11655 بازدید)
شیوه نامه ایران ( 11258 بازدید)
گاه شمار ( 6279 بازدید)
خوش آمدید ( 4412 بازدید)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 1786 بازدید)
گاه شمار ( 1780 بازدید)
test ( 1624 بازدید)
صدای مشتری ( 1526 بازدید)
صدای مشتری ( 1523 بازدید)
انتقاد و پیشنهاد ( 1494 بازدید)
صدای مشتری ( 1470 بازدید)
صدای مشتری ( 1430 بازدید)
اطلاعیه ( 993 بازدید)
تصویر جلد ( 675 بازدید)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 302 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
حقوق ( 831 ارسال)
مسئولیت محتوا ( 755 ارسال)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 615 ارسال)
خوش آمدید ( 606 ارسال)
راهنمای پدیدآوران ( 512 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 32 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
صدای مشتری ( 31 ارسال)
انتقاد و پیشنهاد ( 30 ارسال)
test ( 30 ارسال)
اطلاعات تماس ( 10 ارسال)
هیئت تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (به ترتیب حروف الفباء) ( 6 ارسال)
شیوه نامه ایران ( 6 ارسال)
داوران همکار (به ترتیب حروف الفباء) ( 5 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
حقوق ( 2619 چاپ)
مسئولیت محتوا ( 2363 چاپ)
راهنمای پدیدآوران ( 2012 چاپ)
آخرین وضعیت پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در پایگاه اسکوپوس ( 1592 چاپ)
خوش آمدید ( 1556 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1241 چاپ)
شیوه نامه ایران ( 749 چاپ)
صدای مشتری ( 609 چاپ)
test ( 577 چاپ)
صدای مشتری ( 563 چاپ)
صدای مشتری ( 553 چاپ)
انتقاد و پیشنهاد ( 553 چاپ)
صدای مشتری ( 491 چاپ)
گاه شمار ( 392 چاپ)
تصویر جلد ( 230 چاپ)
گاه شمار ( 147 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 108 چاپ)
پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات به رتبه A 86 ارتقا یافت ( 103 چاپ)
کد موقت ( 78 چاپ)
    ... آمار بیشتر

تمام حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Information processing and Management

Designed & Developed by : Yektaweb