کلیدواژه‌ها = متن کاوی
امکان سنجی توسعه هستی شناسی به روش نیمه خودکار مبتنی بر تحلیل بسامد واژگان: مطالعه موردی بیماری «گلوکوم»(1401/07/20)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

سمیه تمجید؛ فاطمه نوشین فرد؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی


مقایسه عملکرد رویکردهای کشف و استخراج موضوعات کتاب‌های الکترونیکی

دوره 38، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1369-1393

10.22034/jipm.2023.698598

فاطمه زرمهر؛ علی منصوری؛ جسین کارشناس


ارائه مدل دسته‌بندی موضوعی تولیدات علمی حوزه سلامت با استفاده از روش‌های متن‌کاوی

دوره 35، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 553-574

10.35050/JIPM010.2020.061

محبوبه شکوهیان؛ عاصفه عاصمی؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی


ترسیم نقشه دانش حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران: تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 33، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 453-488

10.35050/JIPM010.2018.069

مهدی علیپور حافظی؛ هادی رمضانی؛ عصمت مومنی