تحلیل کیفی پایگاه‌های نشر علمی براساس ابعاد نظام نشر علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ،تهران ، ایران

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری ،تهران ، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تحلیل مؤلفه­ها و شاخص­های نشر علمی در پایگاه­های نشر علمی از منظر مؤلفه­های دسترسی، ارتباطات، کنترل، زیرساخت، زبان، منابع اطلاعاتی(مواد)، پشتیبانی، فناوری، اقتصاد، ارزیابی ،آموزش، اخلاق و شاخص­های آن­ها بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی بود و جامعه آن با استفاده از تحلیل محتوای متون علمی شناسایی شد. در مجموع 73 پایگاه ­نشر علمی شناسایی شد و نمونه آن بر اساس فراوانی و تأیید خبرگان به 12 پایگاه رسید که شامل پایگاه­های آرشیو، دواج، الزویر، اشپرینگر،گوگل اسکالر، پاب مد، نیچر، وب او ساینس، اسکوپوس، مرکز اطلاعات سلامت، کنسرسیوم محتوای علمی اسپارک و آمازون (بخش منابع علمی) بود. ابزار این پژوهش شامل سیاهه وارسی بود که بر اساس مؤلفه­ها و شاخص­های نظام نشر علمی استخراج شد. یافته­ها حاکی از این بود که تمامی مؤلفه­های دسترسی، ارتباطات، کنترل، زیرساخت، زبان، منابع اطلاعاتی(مواد)، پشتیبانی، فناوری، اقتصاد، ارزیابی،آموزش و اخلاق در پایگاه­های نشر علمی مورد توجه قرار گرفته­اند و اختلاف پایگاه­ها در کاربست شاخص­های نشر علمی است. نتایج پژوهش نشان داد برخی مؤلفه­هایی نظیر فناوری، پشتیبانی وکنترل و شاخص­های آن­ها دراین پایگاه‌­ها اهمیت یکسانی دارند؛ در حالی که با توجه به نوع، قدمت و سیاست کلی هر پایگاه، در میزان اهمیت شاخص­های برخی مؤلفه­ها؛ مانند آموزش، اقتصاد و منابع اطلاعاتی؛ در میان پایگاه­ها اختلاف­هایی نظیر شیوه آموزش، تأمین منابع مالی و قالب­های اطلاعاتی نیز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of the Scholarly Publication System Dimensions in the Scholarly Publication Databases

نویسندگان [English]

  • Afrooz Hamrahi 1
  • Roya Pournaghi 1
  • Dariush Matlabi 2
چکیده [English]

The main object of this study is analyzing the components and indicators of the scholarly Publication System in the scholarly Publication databases in terms of access, communication, control, infrastructure, language, materials (information resources), support, technology, economics, evaluation, education, ethics and their characteristics. The research community has been identified by content analyzing and 73 databases were extracted, based on the frequency and approval of experts the sample limited to 12 scholarly publication databases. These include the ArXiv, DOAJ, Elsevier, Springer, Google Scholar, PubMed, Nature, Web of Science, Scopus, National Institutes of Health (NIH), SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition), and Amazon databases. The checklist designed to study these databases is taken from the scholarly Publication System dimensions. Research findings show that all components have been considered in publication databases and the difference between them returned in scholarly Publication indicators. however, according to the type, age and general policy of the databases, some indicators of components; Like education, economics, and information resources has not received enough attention, in all databases, some components such as technology, support and control and their indicators have an equal importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarly Publication Databases
  • Information Databases
  • Scholarly Publication
  • Scholarly Publication System
  • information system
  • Scientific publications
خورشیدی، عباس، زهرا تقی‌زاده قوام، و محمد قنبرپور. 1396. روش پژوهش در علوم انسانی (با رویکرد عملی). تهران: یسطرون.
دانیالی، سمیرا، و نادر نقشینه. 1397. مطالعة روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه‌شده در وب‌آو‌ساینس از سال 2001-2012. پژوهشنامه علم‌سنجی ‌4 ‌(1) (پیاپی 7): 119 - 142.
شاه‌بداغی، اعظم، آرزو فرهادی، مریم شکفته، و منوچهر کرمی. 1396. میزان انطباق الزامات ساختاری مجلات علوم پزشکی ایران با معیارهای ساختاری وب‌آو‌ساینس. مدیریت سلامت 20 )69‌(: 57-66.
صدقی، شهرام، و سمیه غفاری هشجین. 1396. بررسی میزان انطباق نحوة استناددهی مجلات انگلیسی‌زبان حوزه پزشکی ایرانی با معیارهای استناددهی در پایگاه‌های استنادی وب‌آو‌ساینس، پاب‌مد و اسکوپوس. پیاورد سلامت 11 (‌4): 371 -379.
عرفان‌منش، محمدامین. 1395. مقاله‌های بین‌المللی پراستناد علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس: 2010 تا 2014. مدیریت سلامت‌ 19 (66‌): 91-101.
_____، و ماریه رحیمی. 1393. مطالعة تولیدات، اثرگذاری و مشارکت علمی کشورهای منطقه خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 25 و 2 (98): 120-137.
علیدوستی، سیروس، محمود خسروجردی، و بهزاد دوران. 1388. مدیریت ارتباطات علمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
فروغی، زهرا و حسن صیامیان. 1394. ارتباط تولیدات علمی علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس با بار بیماری‌های ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) 132: 177-185.
محمداسماعیل، صدیقه، عارف ریاحی، و فریبا صحبتی‌ها‌. 1393. ارزیابی کمی و کیفی مجلات ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال‌های 2012-2000‌. علم‌سنجی کاسپین 1 (1): 33 -39.
مکی‌زاده، فاطمه، افسانه حاضری، حسین حسینی‌نسب، و فرامرز سهیلی. 1395. تحلیل موضوعی و ترسیم نقشة علمی مقالات مرتبط با حوزة درمان افسردگی در پاب‌مد. مدیریت سلامت 19 (65): 51-63.
مکی‌زاده، فاطمه، افسانه حاضری و فرزانه کیخایی. 1395. مطالعه ساختار موضوعی مدارک مرتبط با حوزه درمان دیابت نوع دو در پایگاه پاب‌مد: 2014-2005. مدیریت سلامت 19 (64): 43-55.
موسوی چلک، افشین، عارف ریاحی، و امین زارع. 1397. ارزیابی کمی و کیفی و تعیین جایگاه مجلات نمایه‌شده حوزة پزشکی ایران در پایگاه اسکوپوس. پیاورد سلامت 12 (1): 11-24.
نبوی، بهروز. 1384. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: دیدار.
نوشین‌فرد، فاطمه، و زهرا امامی. 1391. همپوشانی سنتی و نسبی پایگاه‌های اطلاعاتی «پاب‌مد» و «وب‌آو‌ساینس» در حوزه بیماری‌های غدد درون‌ریز. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی 1 , 3 (3): 89-101.
نوکاریزی، محسن، و مهدی نارمنجی. 1396. آشنایی با اطلاعات و ارتباطات. تهران: سمت.
وفاییان، امیر. 1396. مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس. پژوهشنامه علم‌سنجی 3 و 1 (5): 30-47.
همراهی، افروز. 1401. طراحی مدل مفهومی نظام ملی نشر علمی. رساله دکتری تخصصی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 
Akterian, S. G. 2018. Towards Open Access Scientific Publishing. Biomedical Reviews [S.l.], 28: 125-133.
Assante, M., L. Candela., D. Castelli, et al. 2015. Science 2.0 Repositories: Time for A Change in Scholarly Communication. D-Lib Magazine DOI: https://doi.org/10.1045/january2015-assante
Bargheer, M. & B. Schmidt. 2008. Göttingen University Press: Publishing Services in An Open Access Environment. Information Services and Use 28 (2): 133-139 DOI 10.3233/ISU-2008-0569
Baro, E. E. and M. E. Eze. 2017. Perceptions, Preferences of Scholarly Publishing in Open Access Routes. A survey of academic librarians in Nigeria. Information And Learning Science 118: 152-169 DOI: https://doi.org/10.1108/ILS-03-2017-0015
Barquinero, J. 2013. Next-Generation Scholarly Communication: A researcher's perspective. International Microbiology 16 (4): 253-257. DOI: 10.2436/20.1501.01.201
Brantley, S., T. A. Bruns, and K. I. Duffin. 2017. Librarians in Transition: Scholarly Communication Support as A Developing Core Competency. Journal of Electronic Resources Librarianship 29: 137-150. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1941126X.2017.1340718
CRKN (Canadian Research Knowledge Network). 2019. Canadian Research Knowledge Network: Annual report 2018-2019. Available at https://www.crkn-rcdr.ca/sites/crkn/files/2019-10/1028019_CRKN_AR_EN_web_FINAL_0.pdf (accessed Sept. 9, 2021)
Demir, S. B. 2018. A Mixed-Methods Study of the Ex-Post Funding Incentive Policy for Scholarly Publications in Turkey. Journal of Scholarly Publishing 49: 453-476. DOI: http://dx.doi.org/10.3138/jsp.49.4.05
Greco, A. N. 2015. Academic Libraries and the Economics of Scholarly Publishing in The Twenty-First Century: Portfolio Theory, Product Differentiation, Economic Rent, Perfect Price Discrimination, and the Cost of Prestige. Journal of Scholarly Publishing DOI: https://doi.org/10.3138/jsp.47.1.01
Guz, A. N. & J. J. Rushchitsky. 2009. Scopus: A System for the Evaluation of Scientific Journals. International Applied Mechanics 45 (4, 2): 351-362.
Hagenhoff, S., B. Ortelbach, and L. Seidenfaden. 2009. A Classification Scheme for Innovative Types in Scholarly Communication. Handbook of Research on Digital Libraries: Design, Development, and Impact. 216-226 DOI: https://doi:10.4018/978-1-59904-879-6.ch021
Herb, U. 2017. Recommendations, Statements, Declarations and Activities of Science Policy Actors on Shaping the Scholarly Communication System. The Future of Scholarly Publishing: Open Access and the Economics of Digitisation. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1035734
Higgs, A. 2018. The New Dimension in Scholarly Communications: How A Global Scholarly Community Collaboration Created the World's Largest Linked Research Knowledge System. Information Services and Use. 38: 85-89 DOI: https://doi.org/10.3233/ISU-180002
Li, J., F. Judy, F. Burnham, et al. 2010. Citation Analysis: Comparison of Web of Science, Scopus, Scifinder, And Google Scholar. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries 7 )3( 196-217. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15424065.2010.50551
Kindelan, P. 2009. A Fresh Look at Spanish Scientific Publishing in The Framework of International Standards. European Educational Research Journal. 8: 89-103 DOI: https://doi.org/10.2304/eerj.2009.8.1.89
Lei, J., and T. Jiang. 2020. Chinese university faculty’s motivation and language choice for scholarly publishing. Ibérica (38): 51–74. Available at: https://revistaiberica.org/index.php/iberica/article/view/92
Lor, P. J. 2017. Bridging The North-South Divide in Scholarly Communication in Africa-A Library and Information Systems Perspective. IFLA Journal 33: 303-312 DOI: https://doi.org/10.1177/0340035207086056
Marks, J. & C. Bulock 2016.A Publisher Perspective: How One Publisher Is Responding to The Changing World of Scholarly Communication. Serials Librarian 70 (1-4): 7-13 DOI: 10.1080/0361526X.2016.1118327
McGreal, R. and N. S. Chen. 2011. AUPress: A Comparison of An Open Access University Press with Traditional Presses. Educational Technology and Society 14: 231-239 DOI: https://doi.org/10.3233/ISU-2012-0650
McPherson, T. 2010. Scaling Vectors: Thoughts on the future of scholarly communication. Journal of Electronic Publishing. 13 DOI: https://doi.org/10.3998/3336451.0013.208
Mukherjee, B. 2010. Scholarly Communication in Library and Information Services: The Impacts of Open Access Journals and E-Journals on A Changing Scenario. Scholarly Communication in Library and Information Services: The Impacts of Open Access Journals and E-Journals on a Changing Scenario. 1-297 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2011.02.020
Nazim, M. & A. Ahmadi 2018. Open Access to Scholarly Communication in India: Current Status. IEEE 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services, ETTLIS. 8485196 pp. 202-208 DOI: 10.1109/ETTLIS.2018.8485196
Obuh, A. O. 2013. Awareness and Use of Open Access Scholarly Publications by LIS Lecturers in Southern Nigeria. Social Sciences (Pakistan) 8:153-159 DOI: https://doi.org/10.3923/sscience.2013.106.159
Oladokun, O. 2015. Scholarly Communication in A Digital Environment: Populating the institutional repository of the University of Botswana. Libri; 65: 48-56 DOI: https://doi:10.1515/libri-2014-0117
Oppenheim, C. 2008. Electronic Scholarly Publishing and Open Access. Journal of Information Science 34 (4): 577-590 DOI: 10.1177/0165551508092268
Peekhaus, W. & N. Proferes. 2016. An Examination of North American Library and Information Studies Faculty Perceptions of and Experience with Open-Access Scholarly Publishing. Library and Information Science Research 38: 18-29 DOI: https://doi:10.1016/j.lisr.2016.01.003
Picco, P., N. Aguirre-Ligüera, J. Maldini, et al. 2014. Scholarly Communication in Uruguay: Study of Publications of Active Researchers from the National System of Researchers (2009-2010). Transinformacao 26: 155-165 DOI: https://doi.org/10.1590/0103-37862014000200005
Powell, K. R. & S. R. Peterson. 2017. Coverage and Quality: A Comparison of Web of Science and Scopus Databases for Reporting Faculty Nursing Publication Metrics. Nursing Outlook. 1-15 doi: 10.1016/j.outlook.2017.03.004.
Pranckute, R. 2021. Web Of ˙science (Wos) And Scopus: The Titans of Bibliographic Information in Today’s Academic World. Publications, 9, 12. https://doi.org/10.3390/
Rieger, O. Y. 2008. Opening up institutional repositories: Social construction of innovation in scholarly communication. Journal of Electronic Publishing DOI: https://doi.org/10.3998/3336451.0011.301
Wei, W. 2013. Scholarly Communication in Science and Engineering Research in Higher Education. London: Rutledge.
Willinsky, J. 2017. Modelling a Cooperative Approach to Open Access Scholarly Publishing: A demonstration in the Canadian context. Canadian. Journal of Communication 42: 923-934 DOI: http://doi.org/10.22230/cjc.2017v42n5a3264
Xia, J. 2017. Scholarly Communication at the Crossroads in China. 1st ed. London: Chandos Publishing.
Zheng, Y. & X. Guo. 2018. Publishing in and About English: Challenges and Opportunities of Chinese Multilingual Scholars’ Language Practices in Academic Publishing. Language Policy 18 (1): DOI: https://doi.org/10.1007/s10993-018-9464-8