ارزیابی و رتبه‌بندی وبلاگ‌های کتابداری ایران (ویژه‌نامه علم‌سنجی)

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

پژوهش کاربردی حاضر با هدف یافتن معیارهای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با استفاده از روش پیمایشی- تحلیلی و در برخی مراحل با روش وب‌سنجی، به ارزیابی 107 وبلاگی که حداقل یک پست طی 6 ماه آغاز سال داشته‌اند‌، پرداخته است. این وبلاگ‌ها از مجموع 222 وبلاگ ثبت‌شده تا تاریخ 26 خرداد 1389 در راهنمای وبلاگ‌های ایران، انتخاب شده است. در این پژوهش براساس استفاده از متون مرتبط با حوزه وبلاگ، نظر کارشناسان و معیارهای ارزیابی وب‌سایت‌ها، سیاهه‌ای تدوین شد که پس از مراحل استانداردسازی، جهت ارزیابی وبلاگ‌های جامعه مورد مطالعه به‌کار گرفته شد. در نهایت، یک سیاهه وارسی مشتمل بر 23 معیار جهت ارزیابی وبلاگ‌ها تهیه شد. در پایان، پیشنهاد می‌شود از سیاهه استاندارد‌شده پژوهش برای داوری در جشنواره‌های انتخاب وبلاگ‌های برتر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Ranking of Iranian LIS (Library and Information Science) Weblogs

نویسندگان [English]

  • Maryam Pakdaman Naeini
  • Mansooreh Bagheri
  • Amir Ghaebi
چکیده [English]

Aim of this applied research was to extract evaluation criteria of Iranian LIS (Library and Information Science) weblogs. Current research using analytical-survey method and in some stages Webometrics methods evaluated 107 sample weblogs. These weblogs were selected from 222 weblogs that had been submitted in directory of ILIS weblogs. This research made a checklist using literature review, expert's attitude and evaluation criteria of websites. This checklist was used for evaluation sample weblogs after standardizing. Finally a checklist was prepared that included 23 factors for evaluation and ranking of ILIS weblogs.. Finally, current research has suggested that this checklist can be used for judgment in carnivals of chosing top weblogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weblogs
  • Evaluation
  • criteria
  • Library and Information Science
  • Iran
  • Webometric