ارائه یک چارچوب جامع حاکمیت معماری سرویس-گرا با استفاده از ارزیابی مقایسه‌ای چارچوب‌های موجود حاکمیت SOA

نویسندگان

چکیده

امروزه معماری سرویس‌گرا(SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب برای بهبود چابکی و افزایش کارایی سیستم‌ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمان-ها در فرایند استفاده از این فناوری با چالش‌های زیادی نظیر پیچیدگی طراحی ساختار تصمیم‌گیری، مدیریت و حاکمیت سرویس‌ها، فقدان مالکیت سرویس‌ها و نبود فرایندهای حاکمیت مواجه هستند، بنابراین نیازمند یک چارچوب جامع و قابل اجرا برای حاکمیت SOA هستند تا چالش‌های موجود را برطرف ساخته و ساختار حاکمیت و مکانیزم‌های کنترلی را تعریف نماید. مطالعه و آنالیز چارچوب‌های موجود حاکمیت SOA نشان می‌دهد که عمده‌ترین ضعف این چارچوب‌ها در عدم ارائه جزئیات در مورد فرایندهای مدیریت و اعتبارسنجی سرویس، تعریف معیارهای ارزیابی، ارائه نقشه راه SOA، تعریف استراتژی گذار و رویکرد تعریف سرویس‌هاست. به‌علاوه اجزاء و ساختارهای مربوطه نظیر فرایندها و فعالیت‌ها، روال‌های حاکمیت، نقش‌ها و مسئولیت‌ها و معیارهای ارزیابی در این چارچوب‌ها به طور کامل مستندسازی نشده‌اند.در این مقاله، فهرستی از مولفه‌های اصلی یک چارچوب مطلوب حاکمیت SOA ارائه می‌شود. براین اساس، چارچوبی جامع و گویا با توسعه ساختار حاکمیتی چارچوب COBIT طراحی می‌گردد که با تمرکز بر پوشش مولفه‌های حاکمیتSOA و برطرف نمودن ضعف چارچوب‌های موجود، راه‌حلی مناسب را برای حاکمیت موثر معماری سرویس گرا فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a More Comprehensive SOA Governance Framework by Using a Comparative Study Approach

نویسندگان [English]

  • Fazilat Hojaji
  • Mohammad Reza AyatollahzadehShirazi
چکیده [English]

Many companies have adopted Service-Oriented Architecture (SOA) as an approach to improve agility and increase performance of system development.However, deploying SOA has been encountered to some challenges and problems including difficulties in designing effective decision structures and building a SOA roadmap, lack of service funding and lack of consistent governance processes. Therefore, to address SOA challenges, organizations require a comprehensive and applicable SOA governance framework to implement management and control mechanisms. Study of existing SOA governance frameworks reveals that these frameworks are not expressive enough to cover all important elements of SOA governance and also, the y have very little discussions and clarifications regarding underpinning structures such as SOA processes and activities, governance procedures and measurement metrics. In this paper, in the process of proposing a new SOA governance framework, a set of important elements for a desired SOA governance framework is proposed. Based on these elements, a more comprehensive and expressive framework is developed based on governance structure of COBIT. It focuses on covering SOA governance elements and resolving the shortcomings of the existing frameworks and can delivers an appropriate solution to help enable effective SOA governance.