اهداف و چشم انداز

اهداف

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات هدف‌های زیر را دنبال می‌کند:

 • گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و فناوران و در میان تولیدکنندگان و نیازمندان علم و فناوری؛

 • انتشار و بازنمایی آخرین یافته‌های علمی در کشور؛

 • افزایش مشاهده‌پذیری آثار ایرانیان در جهان؛

 • آگاه‌سازی مخاطبان از گسترش‌های علم و فناوری؛

 • فراهم ساختن بستر برای ثبت یافته‌ها و نتایج پژوهش‌ها در کشور؛

 • شناخت و معرفی پژوهشگران و نوآوران کشور؛

 • ارتقای سطح دانش و پژوهش در کشور.

 

دامنه موضوعی

پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات گزارش‌ پژوهش‌های نوین را در قالب مقاله‌های پژوهشی، مروری، و مطالعه موردی در زمینه نظریه‌پردازی، رهیافت‌های فلسفی،‌ روش‌شناسی، روندپژوهی، آینده‌نگاری، معماری، مدل، الگوریتم، استاندارد، رهنمود، زبان، جنسیت، آموزش، و یادگیری؛ در قلمرو «اطلاعات و دانش علمی و فناورانه» و در پیوند با محورهای زیر، برای بررسی و انتشار می‌پذیرد:

1. پردازش اطلاعات

 • تولید، فراهم‌آوری، و انتقال

 • سازمان‌دهی

 • ذخیره و بازیابی

 • حفظ و آرشیو

 • ارزیابی و تحلیل

 • مدیریت کیفیت

 • بازنمایی و دیداری‌سازی

 • ابزارهای زبانی و زبان‌شناختی

2. جامعه و اطلاعات

 • سیاست‌گذاری

 • اخلاق و حقوق

 • اقتصاد، صنعت،‌ و بازار

 • نهاد و سازمان

 • نوآوری و کارآفرینی

 • رسانه

 • مشارکت بخش عمومی و خصوصی

 • دسترسی آزاد، علم آزاد، و داده آزاد

 • پایش و ارزیابی تأثیر

 • اشتراک منابع

3. انسان و اطلاعات

 • تعامل انسان و ماشین

 • رفتار اطلاع‌یابی

 • تجربه و رابط کاربری

 • سواد (اطلاعات، دیجیتال، محتوا، و رسانه)

4. فناوری و اطلاعات

 • سیستم‌های مدیریت اطلاعات و دانش

 • سیستم‌های هوشمند و پیشنهاددهنده

 • سیستم‌های جست‌وجو

 • معماری‌های پلتفرمی

 • امنیت

 • اینترنت اشیا

 • کسب‌وکار الکترونیک

 • اکتشاف دانش

 • مدیریت محتوا

 • تحلیل داده‌های کلان

5. دیگر زمینه‌ها، موضوع‌ها، و فناوری‌های نوین در پردازش و مدیریت اطلاعات و دانش علمی و فناورانه