پرسش‌های متداول

1. نحوه پیگیری مقالات ارسالی به چه صورت است؟

کاربران می­توانند با مراجعه به سامانه نشریه در حساب کاربری نویسنده مسئول وضعیت مقاله را بررسی نمایند یا اینکه به آدرس نشریه ایمیل ارسال نمایند.

2. در زمان بارگذاری مقاله در مرحله اولیه، چه فایل هایی باید بارگذاری شوند تا مقاله مورد ارزیابی اولیه قرار گیرد؟

فایل اصل مقاله، مشخصات نویسندگان، فرم تعهد نامه و فرم تعارض منافع

3. مدت زمان مورد نیاز برای بررسی مقاله چقدر است؟

از زمان ارسال توسط نویسنده تا اعلام نتیجه نهایی ( در صورت پذیرش)، 4 تا 8 ماه به طول خواهد کشید تا نامه پذیرش برای نویسنده/نویسندگان ارسال شود.

4. چه موقع نامه پذیرش مقاله دریافت می شود؟

هنگامی که تمامی اصلاحات لازم بر روی متن شما انجام شد و داوران و در نهایت سردبیر نوشته ی شما را تایید کردند و فایل زودآیند را ارسال نمایید. نامه پذیرش به شما داده خواهد شد.